Nominacje do Nagrody im. Miesa van der Rohe 2019 – Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach

Realizacja Siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach jest rezultatem konkursu architektonicznego, ogłoszonego w 2011 roku przez Sąd Okręgowy w Siedlcach, w którym pracownia HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci zajęła pierwsze miejsce. Obiekt, jako jedna z 18 polskich realizacji, został nominowany do Nagrody im. Miesa van der Rohe. Gratulujemy.

W 2017 roku realizacja Siedziby Sądu Rejonowego została takżę nagrodzona w konkursie Polski Cement w Architekturze. Zgodnie z uzasadnieniem jury konkursu, „nagrodę przyznano za wykorzystanie betonu – współczesnego kamienia, który pozwolił mocno połączyć formę i funkcję obiektu. Pomógł w stworzeniu nastroju powagi i spokoju. Precyzja i jakość wykończenia powierzchni przypominają słowa Adolfa Loosa, że „nowoczesne piękno określa dokładność wykonania i szlachetność czystego materiału, a zbyteczny ornament jest zbrodnią””.


Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach
Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci
Inwestor: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Generalny projektant /architektura: HRA Architekci Sp. z o.o. Sp. k. / Hermanowicz Rewski Architekci
Zespół projektowy: arch. Wojciech Hermanowicz, arch. Błażej Hermanowicz, arch. Stanisław Rewski, arch. Michał Chrzanowski, arch. Adam Wojtalik, arch. Krzysztof Hajduczenia, arch. Krzysztof Rewski, arch. Tomasz Laskowski, arch. Anna Kowal, arch. Joanna Orkisz, arch. Elżbieta Hermanowicz, tech. arch. Elżbieta Kozłowska
Konstrukcja: HUB-BUD Jacek Lipiec
Instalacje sanitarne: IS-KWADRAT sp. z o.o. sp. k., USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Urszula Chruślińska
Instalacje elektryczne i teletechniczne: JF AMPER
Drogi: AZET sp. z o.o.
Zieleń: ARCHITEKT KRAJOBRAZU Robert Nowicki
Akustyka: NOISE-PROJECT Wojciech Odrzywołek, ARCHAKUSTIK Andrzej Kłosak
Przedmiary i kosztorysy: LB-Projekt Łukasz Brycki
Generalny Wykonawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach


Siedzibę Sądu Rejonowego zrealizowano na dużej, prostokątnej działce, położonej przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w tak zwanym rejonie Nowych Siedlec. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz rzędne przylegających ulic pierwotny poziom terenu działki inwestycyjnej wyniesiono o około jeden metr w górę. Podjęta decyzja pozwoliła na stworzenie platformy, stanowiącej bazę dla nowej reprezentacyjnej zabudowy.


„Przy projektowaniu koncepcji Siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach naszą główną inspiracją była klasyczna architektura starożytnej Grecji, zarówno w płaszczyźnie ideologicznej jak i w płaszczyźnie architektonicznej” – mówi Stanisław Rewski, współzałożyciel pracowni HRA Architekci.


Trzykondygnacyjną bryłę Siedziby Sądu Rejonowego zaprojektowano w formie minimalistycznego prostopadłościanu o elewacjach wyznaczonych rytmem powtarzających się kolumn przechodzących płynnie w poziome podziały posadzki placu stanowiącego parking dla interesantów. Strefę wejściową zaprojektowano jako wysoki narożny portyk prowadzący do wejścia głównego. W ramach prostopadłościennej bryły przewidziano dwa wewnętrzne zielone dziedzińce, otwarte w poziomie parteru na parking dla pracowników. Staranną kompozycję terenu zewnętrznego podporządkowano architekturze obiektu. Przyjęty, we współpracy z firmą architekt krajobrazu Robert Nowicki URBANDESIGN.PL, zgeometryzowany układ nasadzeń roślinnych jest ściśle powiązany z rysunkiem elewacji. Bryły strzyżonych żywopłotów grabowych oraz szpalery drzew formowanych tworzą rytmiczne układy, nadając przestrzeni elegancki charakter parkowy.

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Układ funkcjonalny Siedziby Sądu Rejonowego odpowiada podziałowi budynku na strefy o zróżnicowanym poziomie dostępności. Funkcje ogólnodostępne, takie jak sale rozpraw, czytelnie akt i ksiąg wieczystych oraz salę konferencyjną zaprojektowano jako dostępne z wysokiego, otwartego holu stanowiącego główną przestrzeń komunikacyjną. Funkcje biurowe i administracyjne, objęte kontrolą dostępu, zaprojektowano w powiązaniu z holem jako dostępne od strony przeznaczonej dla pracowników. Reprezentacyjny hol, obejmujący monumentalną klatkę schodową, stanowiący główny punkt odniesienia, zapewnia łatwą orientację interesantom i pracownikom.


„Jedną z podstawowych decyzji projektowych, którą podjęliśmy było zastosowanie betonu architektonicznego. Chodziło nam o znalezienie materiału, który podkreśliłby monumentalność projektowanego budynku nadając mu jednocześnie charakter pewnej surowości” – stwierdza Michał Chrzanowski, partner w pracowni HRA Architekci.


Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci
Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Głównym założeniem projektu było stworzenie reprezentacyjnego obiektu, który jednoznacznie kojarzyłby się z władzą sądowniczą, pozostając jednocześnie przyjazny jego użytkownikom. Celem projektantów było stworzenie architektury odwołującej się do stabilności prawa, pozwalającej jednocześnie na zapewnienie pełnej transparentności procedur sądowych. Zgodnie z założeniami pracy konkursowej w ramach obiektu przewidziano pozostawienie wielu odkrytych elementów żelbetowych, wykonanych z betonu architektonicznego. W trakcie prac projektowych przyjęto zasadę formalnego podziału elementów z betonu architektonicznego na wewnętrzne, które zostały wylane na placu budowy oraz zewnętrzne, które zostały sprefabrykowane w zakładzie produkcyjnym. Przyjęte rozwiązanie projektowe pozwoliło na sprawną realizację głównej konstrukcji nośnej budynku jak również na zapewnienie odpowiedniej jakości elementów elewacyjnych i drogowych. Uwarunkowania dwóch przyjętych technologii realizacji umożliwiły wizualne zróżnicowanie wnętrza od zewnętrza przy jednoczesnym zachowaniu walorów pełnego powiązania materiałowego. Uzyskany spójny efekt stanowi wynik ścisłej współpracy pomiędzy zakładem dostarczającym beton towarowy oraz zakładem prefabrykacji, prowadzonej pod kontrolą kierownika budowy oraz koordynowanej wieloetapowo przez nadzór autorski i inwestorski.


„Ten budynek nie operuje ornamentyką, ekstrawagancją formy tylko atmosferą, światłem i proporcjami. Podchodząc do budynku mamy uczucie harmonii” – reasumuje Stanisław Rewski.


Bardzo ważną rolę w budynku pełni światło. Wszystkie sale rozpraw posiadają doświetlenie bezpośrednie światłem dziennym poprzez otwory okienne przewidziane w ramach elewacji. Dwie największe sale rozpraw oraz hol główny są doświetlone dodatkowo poprzez duże świetliki dachowe. Liczne otwarcia pozwalają na pełne powiązanie przestrzenne wnętrza z zewnętrzem, a wpadające światło nadaje wnętrzu życie. Siedziba Sądu Rejonowego zmienia się w zależności od pory dnia i pory roku. Stonowana kolorystyka zapewnia wyciszenie i spokój niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania instytucji.

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

 

 

Na szczególną uwagę, zasługują rozwiązania projektowe przyjęte w ramach portyku wejściowego, zaprojektowanego jako strop typu filigran oparty na smukłych prefabrykowanych słupach żelbetowych oraz odwzorowanie godła państwowego w elementach żelbetowych, wewnętrznych i zewnętrznych. Wzór godła państwowego, uzyskany przy wykorzystaniu matryc szalunkowych, został w całości zaprojektowany i wykonany w oparciu o rysunki i modele dostarczone przez zespół biura HRA Architekci.

Na podkreślenie zasługuje również doskonała akustyka obiektu, zaprojektowana we współpracy z firmami NOISEPROJECT Wojciech Odrzywołek w zakresie zewnętrza i przegród budowlanych oraz ARCHAKUSTIK Andrzej Kłosak w zakresie wnętrza. Przyjęte rozwiązania akustyczne, oparte o optymalny dobór parametrów sufitów podwieszonych jak i okładzin ściennych dają użytkownikom możliwość prowadzenia rozpraw w ramach większości sal rozpraw oraz konferencji w ramach sali konferencyjnej bez konieczności wykorzystywania przewidzianych systemów nagłośnienia. Powyższe założenie miało na celu zapewnienie maksymalnego komfortu interesantów poprzez eliminację czynnika stresogennego jakim jest korzystanie z mikrofonów.

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Udana realizacja


Sukces realizacji Siedziby Sadu Rejonowego nie byłby możliwy bez ścisłej i bardzo harmonijnej współpracy, która nawiązała się pomiędzy naszym biurem a przedstawicielami Sądu Okręgowego w Siedlcach pełniącego rolę Inwestora. Głównym przedmiotem rozmów prowadzonych w trakcie prac projektowych były przede wszystkim kwestie związane ze spełnieniem przekazanych precyzyjnych wytycznych funkcjonalno-przestrzennych. Problematykę rozwiązań architektonicznych oraz estetyki projektowanego obiektu przedstawiciele Inwestora pozostawili w całości w gestii naszego biura.


„Siedziba Sądu Rejonowego realizowana w oparciu o zapisy ustawy o zamówieniach publicznych spełniła wszystkie wymagane założenia budżetowe.”


Realizacja Siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach wzbudza duże zainteresowanie obserwatorów i odbiorców. Za jeden z bardziej znamiennych komentarzy, które ukazały się po dotychczasowych publikacjach materiałów na stronach internetowych, należy uznać stwierdzenie „Aż trudno uwierzyć, że to budynek publiczny w Polsce”. Niewątpliwie zrealizowany obiekt może stanowić wizytówkę nowoczesnej władzy sądowniczej nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie.

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach. Projekt: HRA Architekci / Hermanowicz Rewski Architekci

 

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.