Sąd Apelacyjny w Poznaniu – AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul.Solnej i Kościuszki
Projekt konkursowy

Pracownia projektowa: AEC Krymow & Partnerzy  Architekci / Warszawa
Data: Grudzień 2013

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu


Budynek użytku publicznego odzwierciedla siłę społeczeństwa obywatelskiego.
Budynek sądu odzwierciedla powagę i niezależność wymiaru sprawiedliwości.

Architektura wymiaru sprawiedliwości niesie za sobą dziedzictwo znaków i symboli, których nie powinno się zmieniać. Stawką jest wizerunek wymiaru sprawiedliwości.
Zaproponowana przez nas architektura jest nowoczesną interpretacją tego dziedzictwa – od obrazu budynku z daleka aż po jego wnętrze, poprzez nieuchronnie dzielącą te przestrzenie elewację. Chodziło nam o przetłumaczenie słów takich jak sprawiedliwość, uczciwość, równość, godność i jawność na język znaku architektonicznego i graficznego i uprzedmiotowienie ich w formie budynku. Struktura budynku jest rygorystycznie prosta. Język formalny: raster i transparentność, wyrażają zasadniczą otwartość i bezstronność wymiaru sprawiedliwości.

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Opis rozwiązań urbanistycznych i planu zagospodarowania terenu


Celem projektantów jest stworzenie nowej atrakcyjnej wizytówki Poznania. Projektanci zaproponowali budynek o klarownej formie wpisanej w teren, który tworzyćbędzie ważny punkt identyfikacyjny miasta.

Projekt wnosi nowe pomysły i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe zachowując jednocześnie wszystkie parametry wymagane w wytycznych konkursowych jak i w zaleceniach planu miejscowego dla terenu.

Swoją klasycyzującą formą budynek nie dominuje nad okolicą, lecz wpisuje sięw tkankę miasta stanowiąc jej naturalne uzupełnienie.

Główne wejście do budynku zostało zaprojektowane w formie przeszklonego holu.

Budynek odpowiada wysokością budynkom sąsiednim i posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i otaczającej go zabudowy.

Miejsca postojowe za budynkiem są opcjonalne. Zapewniono naziemne miejsca postojowe dla rowerów.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych projektowanego obiektu


W budynku zapewniono powierzchnię użytkową o wielkości zgodnej z założonym w konkursie programem funkcjonalno – użytkowym, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. Pomieszczenia techniczne zaprojektowano w podziemnej kondygnacji technicznej. W przeszklonym holu wejściowym zlokalizowane są wszystkie centralne funkcje budynku. Przestronny pasaż w parterze scala wszystkie sale sądowe. Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń biurowych użyto oświetlenia naturalnego.

Pomieszczenia biurowe są jasne, a okna są wyposażone w możliwość ich otwierania.

Architektura projektowanego obiektu cechuje się czystością i spójnością, dużymi walorami przestrzennymi oraz wysoką jakością rozwiązań materiałowych. Projektowany obiekt tworzy klarowny układ uniwersalnych przestrzeni biurowych, pozwalający na łatwy podział. Pionowe i poziome połączenia przestrzenne sprawiają, iż komunikacja między obiektami odbywa się całkowicie wewnątrz tych obiektów bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz i bez konieczności pokonywania stopni. Założony program użytkowy obiektu ściśle opiera się na wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego.

W projektowanych budynkach zastosowano powszechnie stosowane technologie budowania ze szkła, jednak w taki sposób, aby wykorzystując jego ogromne zalety zminimalizować wady i stworzyć budynki nisko energetyczne, a wiec oszczędne i ekologiczne.

Materiałem konstrukcyjnym jest beton zbrojony, który przy wysokiej staranności wykonania nie musi być obrabiany, lecz będzie stanowić element kształtowania estetyki wnętrz. Zastosowane materiały i estetyka wywodzą się z budownictwa przemysłowego, jednakże zostały wzbogacone o wysokie walory projektowe.
Innowacyjność przedłożonej koncepcji architektonicznej skierowała projektantów branż towarzyszących architekturze, w kierunku innowacyjnych sposobów zabezpieczenia obiektu w niezbędne media, służących do stworzenia optymalnego komfortu przebywania i pracy użytkownikowi obiektu, przy założeniu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. Stąd poza standardowymi sposobami pozyskania wody i odprowadzenia ścieków bytowych zakłada się możliwość wprowadzenia nowoczesnych, a jednocześnie energooszczędnych sposobów pozyskania mediów: ciepła do celów grzewczych i technologicznych, sposobów taniego pozyskania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz uzyskania niezbędnej ilości chłodu w okresach letnich dla utrzymania niezbędnego komfortu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztu pozyskania energii elektrycznej dla tego celu.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Zobacz: Genialny budynek Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.