Urząd Gminy Suwałki – 81.WAW.PL

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Urzędu Gminy Suwałki
Projekt konkursowy

Projekt konkursowy: 81.WAW.PL sp. z o.o.
Data: Czerwiec 2012
Lokalizacja: Suwałki

Zespół autorski:
Anna Paszkowska – Grudziąż, Rafał Grudziąż, Łukasz Groszewski

Projekt 81 WAW PL Architektura

Projekt Urzędu Gminy

UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ – UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O PRZYJĘTYCH ROZWIĄZANIACH NIE PRZEDSTAWIONYCH W CZĘŚCI GRAFICZNEJ

 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno – budowalną budynku Urzędu Gminy Suwałki na działkach nr 22849/48, nr 22848/11, 22489/38 oraz w miarę potrzeb zagospodarowane zostaną działki nr 22894/35, 22848/8 i nr 22849/47.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie przyjaznego i funkcjonalnego miejsca do załatwiania spraw dla klientów Urzędu Gminy Suwałki oraz ergonomicznych i wygodnych miejsc pracy dla pracowników i władz Urzędu, przy założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji obiektu.

Każdy budynek, a w szczególności obiekty państwowych Urzędów powinny być charakterystycznymi budynkami o wysokim walorze architektonicznym. Powinny nieść sobą pewną opowieść o charakterze miejsca w jakim powstaną. Nie powinny być oderwane od historii czy tradycji regionu.

Dla regionu Suwalszczyzny bardzo ważna jest tradycja, która ma wpływ na wiele czynników. Jednym z nich jest lokalna kuchnia. Potrawy regionalne Suwalszczyzny są przygotowywane według przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To dzięki temu jadło tego regionu stanowi taką ucztę dla zmysłów niezależnie od upodobań. Specjalnością Suwalszczyzny są sękacze.

Dlatego wyjściem w myśleniu o formie przestrzennej nowego budynku dla Urzędu Gminy Suwałki był tradycyjny sękacz. Kolejne kondygnacje budynku po przekręcane względem siebie o 8 stopni / czas pracy urzędu w ciągu dnia/ tworzą przestrzenną rzeźbę, która swoją formą może budzić skojarzenia z tradycyjnym regionalnym sękaczem.

Zastosowanie jednolitego materiału elewacyjnego jakim jest cegła pozwala nie zaburzać postrzegania formy budynku jako całości. Materiał staje się tłem dla formy obiektu podkreślając tym jego przestrzenne walory. Ciekawym rozwiązaniem jest powysuwanie pasów ceglanych /nawiązanie do przekroju ciasta sękacza/, które oplatają cały budynek. Schodząc powoli z góry do samego dołu, tworząc po drodze na frontowej pełnej elewacji drugiej kondygnacji literę S, w nawiązaniu do nazwy miasta Suwałki. Przeszklony front parteru nad którym widnieje ceglany anagram litery S, stanowi główne wejście do budynku. Z zewnątrz na poziomie parteru mamy dodatkowo bezpośredni dostęp do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej od strony wschodniej i do Banku od strony zachodniej.

Sale konferencyjne i Sale narad rozmieszczone są w budynku w zależności od ich przeznaczenia. Sale znajdują się na parterze. Zapewnia się w ten sposób łatwy dostęp z przestrzeni ogólnodostępnych.

Pokoje biurowe zachowują wysoki standard. Obszerne okna zapewniają dobre naświetlenie naturalne. Większość pokoi Centrum to dwuosobowe. Sprzyja to doskonałej koncentracji przy pracy. Na jedną osobę przypada około 12m2, w pokojach kierowniczych około 18m2.

Wszystkie części i zespoły funkcjonalne zostały zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostosowano do ich potrzeb węzły sanitarne, szatnie, toalety, komunikację. Wszystkie kondygnacje dostępne są za pomocą jednej centralnej windy. Krawężniki przy zejściach z chodników zostaną obniżone, wejścia do budynku zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu. Toalety projektowane specjalnie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach posiadają drzwi i urządzenia pomocnicze ułatwiające dostępność, zostaną wyposażone w obustronne pochwyty ułatwiające ruch niepełnosprawny. Szerokość korytarzy i przestronne hole służą swobodnemu poruszaniu się niepełnosprawnych na wózkach.

Projekt Urzędu Gminy Suwałki
Konkurs na Urząd Gminy Suwałki

Projekt 81.WAW.PL

Konkurs na Urząd Gminy Suwałki

Konkurs na budynek Urzędu Gminy Suwałki

OPIS ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWO – PRZESTRZENNYCH

Kondygnacja -1

  1. Strefa pomieszczeń technicznych i magazynowych:

Kondygnacja 1

  1. Strefa reprezentacyjna
  2. Zespół pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  3. Oddział banku
  4. Rezerwa lokalowa

Przestronny, reprezentacyjny hol z umiejscowionym w centralnym miejscu Punktem Obsługi Mieszkańca i poczekalnia z krzesełkami dla 8 osób umeblowana niskimi siedziskami ze stolikami. Na ladzie w centralnym miejscu umieszczono herb gminy Suwałki oraz napis „Urząd Gminy Suwałki”. Przy recepcji zlokalizowano pokój obsługi interesanta.

Herb Gminy Suwałki został także umieszczony w posadzce zewnętrznej przed budynkiem w formie mozaiki wykonanej z kostki granitowej w różnych odcieniach koloru szarego.

Za przestronnym holem znajduje się „rdzeń” głównej klatki schodowej uformowanej po okręgu. Tak jak środek sękacza, idzie ona przez całą wysokość budynku, zwieńczona świetlikiem na dachu który doświetla odgórnie całą klatkę schodową. W środku klatki schodowej zlokalizowano windę osobową.

Za trzonem klatki schodowej zlokalizowana małe zamykane foyer z szatnią i palarnią do obsługi Sali obrad Rady Gminy. Sala o powierzchni 65 m2 wystarczy do obsługi 80 osób. Wolny plan Sali umożliwia dowolną aranżację, według własnych potrzeb.

Z Sali obrad mamy bezpośredni dostęp od magazynku podręcznego oraz aneksu kuchennego.

Sala może pełnić funkcję: posiedzeń Rady Gminy, konferencyjną, szkoleniową. Salę wyposażono w meble umożliwiające ich ustawienie w dowolnej konfiguracji, przewidziano instalację sprzętu multimedialnego do prezentacji i szkoleń.

Zespół sanitariatów do obsługi Sali obrad umiejscowiono przy centralnym rdzeniu klatki schodowej, dostępnej przez wydzielony korytarz.

Salę narad Rady Gminy i biuro Rady Gminy zlokalizowano na parterze z bezpośrednim dostępem do holu głównego, po przez wydzielone zamykane foyer, w bezpośrednim sąsiedztwie biura Rady Gminy i Sali obrad Rady Gminy. Sala narad Rady Gminy ma własną niezależną szatnię oraz dostęp do aneksu kuchennego, który służy równocześnie do obsługi Sali obrad Rady Gminy.

Zespół pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej usytuowano na parterze w południowej części budynku, z zapewnionym bezpośrednim, niezależnym dostępem z zewnątrz oraz z własną komunikacją wewnętrzną. Istnieje możliwość utworzenia aneksu dla dzieci w miejscu poszerzenia komunikacji. Pokoje kierownika i księgowej są połączone drzwiami wewnętrznymi. Pokoje pracowników socjalnych są połączone wewnętrznymi drzwiami między sobą oraz są połączone wewnętrznymi drzwiami z pokojem rozmów indywidualnych. Ponadto z pokoju pracowników socjalnych referatu mamy bezpośredni dostęp do pomieszczenia akt zastrzeżonych.

W zachodniej części budynku zlokalizowano oddział Banku z zapewnionym niezależnym dostępem z zewnątrz, w tym dla osób niepełnosprawnych. Oddział Banku został zaprojektowany jako jednoprzestrzenne pomieszczenie z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia i wydzielenia węzła sanitarnego i pomieszczenia socjalnego. Po przez przewidzenie instalacji sufitu podwieszanego w całym obiekcie, zapewniono możliwość instalacji wentylacji mechanicznej.

W zachodniej części budynku przewidziano miejsce pod rezerwę lokalową obsługiwaną przez ogólną komunikację wewnętrzną z możliwością dostępu do ogólnego węzła sanitarnego zlokalizowanego na parterze.

Konkurs na Urząd Gminy Suwałki

Kondygnacja 2

  1. Strefa biurowa / Referat ds. Organizacji

Gabinet Wójtów i sekretariat zlokalizowano na 1 piętrze w południowej części budynku. Zespół pomieszczeń składa się  z gabinetu Wójta Gminy z możliwością prowadzenia spotkań dla maksymalnie 12 osób oraz jego zastępcy. W bezpośrednim dostępie z gabinetu wójta umieszczono sekretariat z wydzielonym i zamykanym aneksem kuchennym i garderobą w formie szafy wnękowej.  Przy sekretariacie, z bezpośrednim dostępem, umieszczono podręczny magazynek materiałów biurowych. Ponadto w sekretariacie przewidziano dwie kanapy w sumie dla 4 osób, jako poczekalnię dla interesantów. W bezpośredniej bliskości sekretariatu zlokalizowano pomieszczenie danych osobowych i informacji niejawnych z bezpośrednim dostępem do kancelarii tajnej.

Pokoje 2-3 osobowe przewidziano jako osobne pomieszczenia z bezpośrednim dostępem do komunikacji ogólnej.

W zachodniej części 2 kondygnacji przewidziano ogólnodostępny węzeł sanitarny i pomieszczenia socjale – pokój śniadaniowy, wyposażony w zabudowę kuchenną, lodówkę , kuchenkę mikrofalową oraz miejsce do spożywania posiłków dla 6 osób.

W centralne części kondygnacji drugiej zlokalizowana główne archiwum z wydzielonym pokojem dla archiwisty.

Konkurs na Urząd Gminy Suwałki

Kondygnacja 3

  1. Strefa biurowa / Referat Finansowy, Referat Polityki Społeczno – Gospodarczej, Referat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczy

Pokoje biurowe pracowników referatu finansowego zlokalizowano w południowej części kondygnacji 3. Pomieszczenia Pracowników referatu – księgowość oraz Pracowników referatu – podatki mają bezpośredni dostęp po przez ogólną komunikację do odpowiednich magazynów podręcznych.

Pomieszczenia referatu polityki społeczno – gospodarczej umieszczono w północno – wschodnim narożniku kondygnacji 3 z bezpośrednim dostępem z pomieszczeń biurowych do magazynu podręcznego dla tego referatu.

Pokoje biurowe referatu ds. inwestycyjnych i gospodarczych zlokalizowano w zachodniej części kondygnacji 3.

We wschodniej części 3 kondygnacji przewidziano ogólnodostępny węzeł sanitarny i pomieszczenia socjalne – pokój śniadaniowy, wyposażony w zabudowę kuchenną, lodówkę , kuchenkę mikrofalową oraz miejsce do spożywania posiłków dla 4 osób

Konkurs na Urząd Gminy Suwałki

Kondygnacja 4

  1. Strefa biurowa / Referat ds. Planowania przestrzennego, Gminny zespół ekonomiczno – administracyjny

Pomieszczenia biurowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zlokalizowano we wschodniej części 4 kondygnacji. Pokój kierownika znajduje się w pobliżu pokoju Księgowości GZEAS oraz pokoju pracowników GZEAS. Dodatkowo Pokój pracowników GZEAS – finanse, płace jest bezpośrednio połączony z pokojem księgowości GZEAS i mają bezpośredni dostęp po przez komunikacje do magazynu podręcznego.

Pomieszczenia biurowe pracowników Referatu ds. Planowania przestrzennego zlokalizowana w zachodniej części kondygnacji 4.

Pomieszczenie serwera zlokalizowano w północno-wschodnim narożniku 4 kondygnacji, z bezpośredniej bliskości głównego szachtu instalacyjnego. Pomieszczenie będzie klimatyzowane niezależnie od budynkowego systemu klimatyzacji ( stała temperatura ok. 17 st. C niezależna od warunków atmosferycznych) z wyposażonym w PEL stanowiska  pracy oraz osobną strefą kontroli dostępu. W serwerowni umieszczono budynkowy punkt dystrybucji z centralą telefoniczną, centralą systemu sygnalizacji p.poż. oraz alarmową.  Zasilanie serwerowni niezależne od zasilania urzędu z zasilaniem awaryjnym ( generator).

W północnej części 4 kondygnacji przewidziano ogólnodostępny węzeł sanitarny.  Pomieszczenie socjalne – pokój śniadaniowy, wyposażony w zabudowę kuchenną, lodówkę , kuchenkę mikrofalową oraz miejsce do spożywania posiłków dla 4 osób zlokalizowano w zachodniej części.

Konkurs na Urząd Gminy Suwałki

Projekty konkursowe na portalu Archinea


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.