Współczesny dom wiejski – Projekt studencki Moniki Kraszewskiej

Projekt studencki Moniki Kraszewskiej przedstawia współczesny dom wiejski. Myślą przewodnią było nawiązanie do tradycyjnej zabudowy charakteryzującej województwo mazowieckie, w którym budynek jest zlokalizowany.

W koncepcji zachowana została harmonia z otaczającą zabudową poprzez zastosowanie dwuspadowych dachów, natomiast wykonanych w sposób niestandardowy. Istotną rolę odegrała dolina rzeki Bug, sąsiadująca z opracowanym terenem. Ustawienie obiektu nie jest przypadkowe względem rzeki. Budynek został otwarty w jej stronę przeszkleniami o znacznych rozmiarach, co jest atutem zabudowy. Niepowtarzalne walory estetyczne wnosi materiał jakim została wyłożona elewacja. Corten współgra ze środowiskiem. Kolor i postarzona faktura spełniają w tym miejscu swoją rolę. Budynek wpisuje się w teren. Nie burzy spokoju wiejskiej atmosfery, przeciwnie, tworzy wraz z nią całość.

Wnętrze zostało wykonane z naturalnych materiałów, w przeważającej części jest to drewno. Charakterystyczna jest oszczędność formy oraz koloru. To wnętrze minimalistyczne.


Współczesny dom wiejski
Projekt: Student Architektury i Urbanistyki – inż. arch. Monika Kraszewska
Prowadzący zajęcia: Mgr inż.arch. Jan Kabac
Uczelnia: Politechnika Białostocka | Wydział Architektury | Kierunek: Architektura i Urbanistyka
Data opracowania: 2015

 

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska

Współczesny dom wiejski. Projekt: Monika Kraszewska


Zobacz: Projekty nowoczesnych domów na portalu Archinea!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.