Wyspa Pomorska we Wrocławiu – Tamizo Architects Group

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wschodniej części Wyspy Pomorskiej.
I Nagroda Ex-Aequo

Projekt konkursowy: TAMIZO Architects Group
Data:
Październik 2012
Lokalizacja: Wrocław

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Mateusz Stolarski, mgr inż. arch. Aleksandra Zdziechowska, mgr inż. arch. Wojciech Jaksa, mgr inż. arch. Piotr Walerysiak

Wizualizacja Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Budynek Apartamentowy na Wyspie Pomorskiej

Lokalizacja projektowanego obiektu to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc Wrocławia. Wyspa Pomorska położona w centrum miasta nad południową odnogą Odry, z zabytkowym otoczeniem wzbogaconym o piękne obiekty infrastruktury żeglugi rzecznej (Śluza Mieszczańska) stanowi ogromny potencjał walorów użytkowych oraz estetycznych.

Analiza połączona z dyskusją na temat funkcji jaka powinna zaistnieć w tym miejscu doprowadziła nas do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie budynek apartamentowy z usługami w parterze oraz parkingiem w części podziemnej. Udostępnienie wyspy jako miejsca publicznego podniesie jego atrakcyjność oraz otworzy całe założenie na Odrę, co z pewnością stanowić będzie istotny walor tego miejsca..

Jednym z głównych założeń projektowych jest dostosowanie się do otoczenia przez wielkość proponowanej zabudowy, dobór materiałów a przede wszystkim wpisanie się w kontekst i jego założenia zawarte w planie miejscowym. Według tego dokumentu na północny zachód od opracowywanego obszaru powstaną obiekty z wydzieloną przestrzenią publiczną, na osi której widoczny będzie budynek Uniwersytetu Wrocławskiego. Aby nie zakłócić tego wyjątkowego widoku postanowiliśmy tak ukształtować bryłę naszej koncepcji aby kadrowała wieżę zespołu Leopoldiny. Tym samym podnosimy rangę zarówno ww przestrzeni publicznej jak i projektowanego założenia a także samego budynku uniwersytetu.

Szkic ideowy Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Widok na proponowaną zabudowę z budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego w tle, od strony (zaprojektowanych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania) przestrzeni publicznych po zachodniej stronie ulicy Pomorskiej.

Plan zagospodarowania terenu Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Plan zagospodarowania terenu Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Ze względu na wyjątkowy charakter miejsca zaproponowano też nietypowy wewnętrzny podział powierzchni budynku na indywidualne, niepowtarzalne apartamenty, z których część stanowią lokale dwupoziomowe. Podział ten odzwierciedlono na zewnątrz budynku uzyskując tworzącą artystyczny nieład a jednocześnie pewien geometryczny porządek kompozycję elewacji.
Przewidujemy wykonanie budynków w konstrukcji monolitycznej żelbetowej słupowo-płytowej, o siatce słupów od 3,30/5,40m do 6,30/6,30m posadowionej na palach i wypełnionej ścianami murowanymi z bloczków betonu komórkowego. Zewnętrzne wykończenie ścian proponuje się z drewna i klinkieru.

Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu oparta została na założeniu, że cała, objęta opracowaniem część wyspy powinna być ogólnodostępną przestrzenią publiczną oraz maksymalnie wykorzystać sąsiedztwo i walory Odry Południowej. Dlatego teren zaprojektowano jako otwarty z usługami w parterze we wschodniej części budynku (część B) oraz tarasami od strony południowej i wschodniej, umożliwiającymi kontemplację walorów Odry i zabudowy nadbrzeżnego Wrocławia. Na rzece zaproponowano taras na wodzie, który może być wykorzystywany jako taras kawiarniany a także jako keja.

W zachodniej części (część A) usytuowano parking rowerowy. W części wschodniej zaprojektowano kładkę będącą dodatkowym połączeniem Wyspy Pomorskiej z Kępą Mieszczańską. Dzięki niej wyspa stanie się bardziej otwarta i zapewni większy przepływ ludzi stając się tym samym bezpieczna i atrakcyjna.

Wyspa Pomorska projektu Tamizo

Wyspa Pomorska projektu Tamizo

Projekt konkursowy Tamizo Architects

Projekt konkursowy Tamizo Architects

Projekt konkursowy Tamizo Architects

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Wyspa Pomorska projektu Tamizo

Projekt Tamizo Architects

Charakterystyczne wielkości powierzchni zaprojektowanego obiektu:

PUM budynek A PUM budynek B
A1 75,26 m2
A2 110,00 m2
A3 62,42 m2
A4 88,83 m2
A5 99,82 m2
A6 127,65 m2
A7 62,49 m2
A8 144,97 m2
A9 94,54 m2
A10 85,48 m2

RAZEM: 951,46 m2

PUM budynek B  m2

B1 59,53 m2
B2 85,51 m2
B3 39,85 m2
B4 55,07 m2
B5 93,42 m2
B6 93,17 m2
B7 87,34 m2
B8 31,55 m2
B9 149,90 m2
B10 35,21 m2
B11 98,66 m2
B12 89,70 m2
B13 71,77 m2
B14 70,62 m2
B15 84,01 m2
B16 36,57 m2

RAZEM: 1146,67 m2

Razem funkcja mieszkalna: 2098,13 m2

Charakterystyczne wielkości powierzchni zaprojektowanego obiektu:

P1 – parking 669,22 m2
P2 – śmietnik 21,04 m2
P3 – pomieszczenie gospodarcze 77,44 m2
P4 – pomieszczenie gospodarcze 81,69 m2
P5 – pomieszczenie gospodarcze 14,86 m2

RAZEM: 864,25 m2

Komunikacja 341,55 m2

U1 – usługi 265,76 m2

Razem powierzchnia użytkowa: 3569,69 m2

Konkurs na projekt Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Konkurs na projekt Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Konkurs na projekt Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Konkurs na projekt Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Zobacz: TAMIZO Architects Group w katalogu „Polscy Architekci”!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.