Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze projektu Wojciecha Kozłowskiego

Koncepcja Winiarni w Maladze to temat projektu dyplomowego Wojciecha Kozłowskiego, wykonanego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy był Tomasz Jastrząb.


Dyplom magisterski „Winiarnia w Maladze”
Rok obrony: 2015
Autor: Wojciech Kozłowski | email: kozlowski.wojciech.wk@gmail.com | tel. 507603675
Uczelnia: Politechnika Poznańska , Wydział Architektury
Promotor: Dr inż. arch. Tomasz Jastrząb

 

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplom magisterski „Winiarnia w Maladze”


Zaprojektowano kompleksowy obiekt poświęcony produkcji wina, znajdujący się w malowniczej prowincji Malaga, w południowej Hiszpanii. Forma budynku ma ukazywać nowoczesny charakter, dla nowoczesnego społeczeństwa przy jednoczesnym funkcjonowaniu produktów ściśle regionalnych, trwale zakotwiczonych w historii regionu. Bryła budynku jest nieregularna, kontrastowa, zależna od warunków klimatycznych i ukształtowania terenu. Ściany części nadziemnej składają się z dwóch warstw. Pierwsza, to płyta warstwowa w kolorze białym, która opiera się na stalowym szkielecie, tworzącym piramidalne kształty, natomiast „drugą skórę” stanowi szklana elewacja opierająca się na podkonstukcji. Pomiędzy nimi znajduję się przestrzeń, w której zainstalowano oprawy oświetleniowe, dzięki którym nocą, elewacja staję się przestrzennym ekranem z efektownymi iluminacjami. Program funkcjonalny obiektu, poza częścią produkcyjną, obejmuje założenia wystawiennicze i widowiskowe, a także moduł restauracyjny i biurowy. Całość stanowi kompleks wpływający na gospodarkę miasta i edukację regionalną.Budynek ma za zadanie promować dziedzictwo kulturowe tych rejonów, a przez to ożywiać tereny nieprzylegające ściśle do morza.

 

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska
Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Dyplomy Architektury: Winiarnia w Maladze. Projekt: Wojciech Kozłowski, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.