Ogród XXI wieku w Warszawie – Pracownia Architektoniczna WXCA

Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
II Nagroda w konkursie

Pracownia: WXCA – Pracownia Architektoniczna
Data: Listopad 2013
Zespół projektowy: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska- Wrońska, Michał Czerwiński, Anna Dobek, Małgorzata Dembowska, Marcin Bieńka, Piotr Łosek
Współpraca: Janczarski STUDIO, Buro Happold Polska, Jakub Samuszonek

 

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI Wieku


Projekt ogrodu 21 wieku balansując na granicy krajobrazu zbudowanego i naturalnego ukazuje bliskość natury i kultury w bezustannie przekształcanym przez człowieka krajobrazie, pozwala spojrzeć na nowo na doświadczanie natury, tworzenie z nią relacji, współistnienie.

Przestrzeń kształtowana językiem sztuki przy pomocy elementów natury przenikających się z wytworami człowieka, zwraca uwagę na wzajemne uzupełnianie się tych pojęć.

Krajobraz, który dzięki swojej otwartości i dostępności pozwala wchodzić z przyrodą w bliskie relacje, obserwować je, odczuwać, zrozumieć wzajemne zależności.

Przestrzenna różnorodność form krajobrazu, pozwala wielorako go interpretować i użytkować na potrzeby wydarzeń związanych ze sztuką, rekreacją, czy edukacją.

Ogród 21 wieku to przestrzeń skłaniająca do refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą.

Taka refleksja jest kluczem do zrozumienia działania człowieka w zurbanizowanym środowisku, kultury jako części ekosystemu, przetwarzanej natury.

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Ogród XXI wieku – Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Zobacz: Wybrane projekty WXCA!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.