Przystanek Piotrkowska-Centrum w Łodzi – Tamizo

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego tramwajowego przystanku przesiadkowego zlokalizowanego w Łodzi na al. Mickiewicza, na odcinku pomiędzy al. Kościuszki a ul. Piotrkowską.
Projekt konkursowy

Projekt konkursowy: TAMIZO Architects Group
Data: Czerwiec 2012
Lokalizacja: Łódź

Zespół autorski:
Mateusz Stolarski, Aleksandra Zdziechowska, Piotr Walerysiak, Wojciech Jaksa

Projekt przystanku Piotrkowska Centrum

Konkurs na projekt Przystanku Piotrkowska-Centrum w Łodzi

Opis koncepcji

Łódź – miasto powstałe stosunkowo niedawno w bardzo szybkim tempie, jakby zatrzymało się gdzieś pomiędzy historią a współczesnością. Jego centrum podzielone przez trasę WZ na część północną i południową „odwróciło” się od pieszych na rzecz ruchu kołowego. Pomysł stworzenia dobrze zorganizowanego punktu przesiadkowego wraz z „zepchnięciem” trasy WZ pod ziemię daje możliwość ponownego scalenia miasta i stworzenia przestrzeni dla ludzi a nie dla samochodów.

Naszym celem było uzyskanie formy lekkiej i zwiewnej, która swoją „masą” nie „przygniecie” przechodniów i ludzi czekających na przystanku. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń dospołeczną, która nie dzieli a łączy obie strony Al. A. Mickiewicza. Stalowo-szklane lub betonowe „płatki” wsparte na smukłych słupach dają poczucie lekkości i wraz z istniejącą zielenią tworzą bardzo przyjazny klimat.

Ważnym aspektem całego zagadnienia jest również historia miasta w kontekście architektury. Nowa forma nawiązuje do tak ważnego dla Łodzi nurtu jakim jest secesja. Jednocześnie jest strukturą współczesną dającą wyraźny sygnał odbiorcy, że Łódź aspiruje do statusu miasta dynamicznego i ambitnego.

Nasza propozycja jest również odpowiedzią na panujące obecnie trendy w architekturze związane z ekologią. Obłe kształty nawiązujące do form bionicznych, zielone dachy, zastosowanie konstrukcji stalowej oraz system zbierania wody deszczowej , która będzie wykorzystywana do nawadniania zielonych dachów i okolicznych trawników to niektóre z elementów stanowiących o ekologicznym charakterze projektu.

Przystanek Piotrkowska Centrum

Projekt TAMIZO Architektura

Konkurs na przystanek Piotrkowska Centrum

Projekt przystanku

Projekt TAMIZO Architects

Projekt konkursowy TAMIZO

Opis techniczny

Zaprojektowano dach wielopołaciowy o nieregularnych kształtach w przeważającej części szklany. Pozostałą część przewidziano jako płyty żelbetowe pokryte roślinnością ekstensywną.
Konstrukcję dachu szklanego stanowi ruszt stalowy o nachyleniu 8° z kształtowników zamkniętych 100/300mm o zmiennej grubości ścianek dobranej do lokalnych naprężeń. Poszczególne pręty łączone są w węzłach spawanych z blach stalowych. Szyby hartowane (ESG/ TVG) 8.8.4 klejone są silikonem Dow Corning® 983 do projektowanych profili aluminiowych 100/80mm. Profile, stanowiące jednocześnie system rynien odprowadzających wody deszczowe, nasunięte są na uszy z blachy stalowej gr.4mm spawane do głównej konstrukcji rusztu stalowego co 1m. Skrzyżowania profili realizowane są za pomocą konsoli aluminiowych, z których część wyposażona jest w podgrzewane wpusty deszczówki. W profilach aluminiowych przewiduje się ułożenie kabli grzewczych zabezpieczających rynny przed zamarzaniem.

Dach zielony projektuje się jako monolityczną płytę żelbetową o nachyleniu 8°, pogrubioną ponad słupami na siły ścinające. płyta pokryta jest od góry roślinnością ekstensywną w systemie XEROFLOR.

Zarówno w węzłach konstrukcji stalowej jaki i w płytach żelbetowych, nad słupami przewiduje się wykonanie ‚łap’ łączących zadaszenie ze słupami za pomocą sworzni.

Obciążenia od konstrukcji dachu przekazywane są na słupy poprzez głowice spawane z blach stalowych. 60 słupów stalowych, rozłożonych nieregularnie na siatce o module 142cm, zaprojektowano jako rury ø300mm sztywno osadzone na fundamencie.

Aby uzyskać równomierne obciążenie płyty stropowej tunelu samochodowego zaproponowano wykonanie fundamentów zadaszenia jako rusztu utworzonego z połączonych monolitycznych ław żelbetowych o wysokości maksymalnej 80cm.

Wszystkie elementy stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną oraz polakierowane w kolorze białym.

Projektowany obiekt wyposażony będzie w instalacje:
• Oświetleniową – latarnie składające się ze źródeł światła i tarcz odbijających światło mocowane do słupów
• Elektroniczne tablice informacyjne mocowane do słupów
• Trakcji tramwajowej montowanej poprzez wsporniki do słupów
• Monitoringu
• Kanalizacji deszczowej – woda deszczowa odprowadzana z dachu do zbiornika deszczówki dla potrzeb utrzymania zieleni
• Nawadniania zieleni deszczówką

Wszystkie instalacje prowadzone będą wewnątrz słupów oraz poprzez kanały instalacyjne zaprojektowane w węzłach konstrukcji rusztu dachowego i głowicach słupów.

Konkurs na projekt przystanku w Łodzi

Konkurs na projekt przystanku w Łodzi

Dach szklany

Zielony dach

Dachy szklany

Projekt przystanku

Konkurs na projekt przystanku w Łodzi

Zobacz: Wybrane projekty TAMIZO Architects!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.