Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Projekt Praga

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul.Solnej i Kościuszki
Wyróżnienie honorowe

Autorzy: Projekt Praga / FB / Karolina Tunajek, Marcin Garbacki
Współpraca: Zuzanna Bujacz, Katarzyna Pyka
Wizualizacje: Klawe Biuro

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

­­Koncepcja budynku


Ideą koncepcji budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu było stworzenie gmachu o charakterze otwartym i przyjaznym, przy zachowaniu należnej mu reprezentacyjności i powagi.

Budynek usytuowany jest w charakterystycznym zespole gmachów publicznych, już istniejących i obecnie realizowanych: Sądu Okręgowego, Prokuratur Poznańskich, Urzędu Marszałkowskiego, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Szkoły Muzycznej. W koncepcji podjęto próbę nadania gmachowi sądu indywidualnego charakteru, przy jednoczesnym wpisaniu w krajobraz otoczenia.

Bryła budynku jest wynikiem intencji ukształtowania szerokiego frontu budynku z dynamicznym narożnikiem, który został połączony z wygiętą w łagodny łuk wschodnią fasadą.

Urozmaicony obrys budynku został zrównoważony jednolitą strukturą elewacji – gęstym rytmem lamelek, które otwierają się w dwóch strefach: w publicznej części parteru oraz na ostatnim piętrze – w największej sali konferencyjnej.

Przed budynkiem zaplanowano publiczną strefę wejściową – placyk pokryty trójkątnymi płytami, z miejscami do siedzenia i zielenią.

Szczególny charakter ma przestrzeń parteru,  użytkowana przez osoby z zewnątrz, interesantów. Zakomponowano ją w sposób przejrzysty i otwarty, aby ułatwić użytkownikom orientację. Służy temu skupienie wszystkich niezbędnych funkcji w jednym bloku w obrębie hallu wejściowego oraz prosty, liniowy układ komunikacji do sal rozpraw z szerokim otwarciem na teren zielony. Zieleń została urozmaicona lekkimi pagórkami, tworzącymi łagodny krajobraz i przesłaniającymi jednocześnie parkingi.

W koncepcji położono również akcent na doświetlenie naturalne możliwie największej ilości pomieszczeń. Utworzone zostały trzy wewnętrzne patia, łączące się na ostatnim piętrze w jedno. Patia doświetlają na parterze sale rozpraw i pokoje świadków, na piętrach korytarze biur i pomieszczenia pomocnicze oraz wybrane pokoje biurowe. W patiach zaprojektowano zieleń.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga
Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Zobacz: Wyniki konkursów na portalu Archinea

 

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.