Zabudowa kwartału Starego Miasta Kwidzyna – M/Kwadrat

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy północno-zachodniego kwartału przyrynkowego Starego Miasta Kwidzyna wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
Projekt konkursowy

Projekt konkursowy: M/Kwadrat Pracownia Architektury – Małgorzata Miszkiewicz
Data: Maj 2012
Lokalizacja: Kwidzyn

Zespół autorski:
mgr inż. architekt Małgorzata Miszkiewicz, inż. architekt Andrzej Nowakowski

Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Główne założenia projektowe:

– odtworzenie zabudowy północno-zachodniego kwartału Starego Miasta Kwidzyna w oparciu o pierwotną parcelację i zachowane przekazy historyczne
– układ konstrukcyjny budynku zaprojektowany na bazie pierwotnych działek
– respektowanie i ekspozycja reliktów dawnych zabudowań
– zastosowanie wysokiej klasy nowoczesnego języka architektonicznego odpowiadającego czasom współczesnym i podkreślającego fakt odbudowy
– minimalna prostota zastosowanych rozwiązań architektonicznych, skromność i oszczędność środków wyrazu wydobywająca i uwydatniająca zachowane budynki historyczne, a jednocześnie niedominująca nad nimi

Projekt Rynku Miasta Kwidzyn

Projekt M Kwadrat Architektura

Projekt konkursowy Rynku miasta Kwidzyn

Projekt Stare Miasto Kwidzyn

Zagospodarowanie terenu, rozwiązania komunikacyjne

– zakłada się sukcesywną odbudowę kwidzyńskiej starówki oraz odtworzenie dawnego układu ulic, placów  w sposób na jaki pozwala istniejąca powojenna zabudowa blokowa
– projekt proponuje zlokalizowanie parkingu podziemnego pod płytą rynku, który rozwiązywałby problem parkowania przyulicznego – substandardowego w kontekście historycznego centrum.
-przewiduje się użytkowanie rynku jako wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej, miejsca wystaw i imprez plenerowych, przestrzeni o zmiennej aranżacji, dlatego zieleń i siedziska stanowiące jednocześnie osłonę dla drzew zlokalizowano na obrzeżach placu pozostawiając wnętrze puste.
– dominantą rynku  jest odbudowany ratusz. W celu wyeksponowania zachowanych fragmentów historycznego ratusza zdecydowano się na awangardową, reprezentacyjną formę budynku na nieregularnie, organicznie rozstawionych słupach, która miałaby szansę stać się jednym z symboli miasta. Obrys dawnego ratusza odtworzono w formie murku-siedziska i wypełniono wodą, dodatkowo podnosząc wartość całego placu.

Architektura projektowanego kwartału

Forma i elewacje

  • pierzeja rynkowa:

– synteza i uproszczenie pierzei historycznej zachowanej na archiwalnych zdjęciach
– gabaryty, ilość kondygnacji, lokalizacja attyk maskujących dwuspadowość dachu odpowiadają stanowi przedwojennemu
– odtworzenie schematu pierwotnej elewacji kamienicy przyrynkowej (2 prześwity w podcieniu, 3 osie otworów okiennych),  zaś w celu nadania indywidualnego charakteru każdej z kamienic  złączenie cześć okien po dwa
– wykończenie co drugiego budynku płytami kamiennymi, których układ odpowiada umiejscowieniu gzymsów w elewacjach historycznych
– w posadzce odtworzonego podcienia zaprojektowano pas przeszkleń dających możliwość wglądu do zachowanych historycznych piwnic adaptowanych np. na galerię sztuki

  • pierzeja dawnej ulicy Kawowej

– w związku z brakiem czytelnych przekazów historycznych w pełni nowoczesna struktura, której gabaryty, układ dachów wynikają ze średniowiecznego układu działek oraz sąsiedztwa zachowanej zabytkowej kamienicy

  • pierzeja ulicy Batalionów Chłopskich

– mimo dużego spadku terenu udało się zaznaczyć w elewacji pierwotną  strukturę 2 działek tworzących pierzeję ulicy

  • wnętrze kwartału, pierzeja ulicy Błogosławionej Doroty

-płyta garażu na wzór dawnych zabudowań gospodarczych w podwórzach częściowo budująca pierzeję ulicy Błogosławionej Doroty
-przestrzeń półprywatna, letni salon dla mieszkańców na dachu płyty garażu z interesującym widokiem na zespół katedralno-zamkowy
-otwarcie kwartału na zamek od strony ulicy Błogosławionej Doroty stanowi nową jakość w strukturze Kwidzyna i tworzy wartościowe wnętrze urbanistyczne, będąc  jednocześnie dodatkowym walorem projektowanych mieszkań
Struktura budynku, projektowane mieszkania

– zaprojektowane mieszkania, ich ilość i  powierzchnie odpowiadają wymaganiom inwestora
– rozkład poszczególnych mieszkań spełnia warunki określone w prawie polskim oraz zasady ergonomii
– balkony i loggie zaprojektowano w możliwie dużej liczbie mieszkań, a tam gdzie nie było to możliwe przewidziano okna typu portfenetry
– z przyczyn ekonomicznych ograniczono do minimum powierzchnię zajmowaną przez komunikację i klatki schodowe
– zaprojektowano 2 kondygnacje garażu w pełni pokrywające zapotrzebowanie budynku na miejsca parkingowe
– z dużą wrażliwością i szacunkiem odniesiono się do  fundamentów i piwnic dawnych zabudowań, przewidując ich zachowanie i konserwację oraz częściową adaptację na funkcje usługowe.

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Zabudowa kwartału północno-zachodniego może być etapowana. Etap I – kamienice pierzei przyrynkowej, etap II – kamienice pierzei ulicy Kawowej. Obie zabudowy mają jednakowe poziomy garaży i w miejscu ich połączenia obiekt jest zdylatowany. Dylatacja występuje także pomiędzy kamienicami mającymi wspólne ciągi komunikacji pionowej – klatki schodowe. Konstrukcja obiektów jest słupowo-ryglowa, żelbetowa. Piwnica zabudowy z parkingiem znajduje się na płycie. Istniejący budynek podlegający zachowaniu jest wsparty podporami betonowymi od strony projektowanej zabudowy co zabezpiecza jego fundamenty i ściany fundamentowe. Projektowany układ konstrukcji kamienic wspornikowo omija istniejące w obrysie kwartału historyczne mury piwnic odciążając je.

Ściany zewnętrzne kamienic wykonane są z cegły ceramicznej, ocieplone styropianem a na zewnątrz wykończone szlachetnym tynkiem, lub kamieniem naturalnym ( pierzeje kwartału). Kamienice maja dachy spadziste, dwuspadowe, pokryte blachą na rąbek stojący. Kolorystyka elewacji jest stonowana w odcieniach jasnych, pastelowych szarości i bieli. Wnęki otworów okiennych i logii w pierzejach dla nadania głębi rysunku pierzei są wykonane w grafitowej ciemniejszej kolorystyce.

Projekt konkursowy

Projekt konkursowyZobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.