Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

W ostatnich dniach rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Wzgórze św. Anny to miejsce o wielopoziomowym i wielowymiarowym znaczeniu. Łączy w sobie piękno naturalnego krajobrazu ziemi Śląska Opolskiego oraz skomplikowaną historię jego mieszkańców. I nagrodę w konkursie zdobył zespół pracowni P2PA. Jury konkursu doceniło wkopanie nowej kubatury w ziemię i znaczne jej ukrycie poniżej poziomu te­re­nu, które po­zwo­li­ło na odsłonięcie istniejącego Domu Polskiego i wykorzystanie w pełni walorów jego ar­chi­tektury. Program funkcjo­nalny został rozplanowany w tym istniejącym budynku i dodanych pros­to­pad­łoś­cia­nach, utopionych w krajobrazie zarówno poprzez fizyczne zagłębienie w gruncie, jak i po­przez użycie ka­mien­nego wykończenia ścian zewnętrznych i zielonych stropodachów łączących się z ota­czającym terenem po­roś­nię­tych roślinnością. 


Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
1 miejsce w konkursie: P2PA Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego: Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Łukasz Kaczmarek, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski

 

Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny


Koncepcja projektowa w spójny sposób wiąże ze sobą dwie rzeczywistości kładąc nacisk zarówno na aspekt przyrodniczy jak i antropogeniczny. Celem projektu jest odzwierciedlenie w obiekcie symboliki powstań w sposób, który nie zakłóci relacji z otaczającym krajobrazem ani go nie zdominuje. Projektowana przestrzeń opowiada o przyrodniczym dziedzictwie miejsca i wspólnej walce powstańczej, a patrząc w przyszłość staje się miejscem integrującym i budującym tożsamość w oparciu o wspólną historię i bogactwo naturalne ziemi Śląska Opolskiego.

Projektowany obiekt wykorzystuje i uwydatnia walory otaczającej przyrody oraz podkreśla wagę istniejącego Domu Polskiego. Podchodzi z szacunkiem do bezpośredniego otoczenia oraz stara się współgrać z kontekstem. Pozwala na obcowanie z naturalnym krajobrazem i daje przestrzeń, w której może wybrzmieć historyczne znaczenie zabytkowego budynku.

Patrząc w dół wzgórza nowa część budynku jest prawie niewidoczna, stopniowo i delikatnie wyłaniając się ze stoku. Platformy zatapiają się w zieleni i opadają wraz z naturalnym spadkiem co pozwoliło na wprowadzenie liniowych, charakterystycznych doświetleń ich wnętrz.

Rozbudowa Muzeum została zaprojektowana w oparciu o szacunek nie tylko dla skali i charakteru zabudowań w obszarze góry Św. Anny, ale również dla historycznego budynku. Wykorzystuje ona i uwydatnia walory otaczającej przyrody oraz podkreśla wagę istniejącego Domu Polskiego, dając przestrzeń, w której może wybrzmieć jego historyczne znaczenie.

Niepowtarzalny i inspirujący charakter budynku ogniskuje w sobie aspekt przyrodniczy i historyczny. Obiekt o otwartej strukturze zewnętrznej zdaje się bezpośrednio łączyć z zielenią, która przepływa między jego otwarciami i po jego powierzchniach. Wyłaniające się z łąki niskie ściany z naturalnego, lokalnego wapienia tworzą kompozycję nawiązującą do ruralistycznych układów i przywodzą na myśl miejsca możliwych zdarzeń historycznych.

 

Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Zwycięski projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny


Zobacz również:Na portalu Archinea pokazujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projekty polskich architektów.