Akademia Muzyczna w Krakowie – Finałowa koncepcja zespołu EOVA Studio i Arturo Sanz

Koncepcja konkursowa zespołu pracowni EOVASTUDIO i ARTURO SANZ podejmuje trudną ale bardzo interesującą próbę interpretacji partytury muzycznej w celu przełożenia jej na język architektoniczny. „Współpracując w trakcie projektowania z zaprzyjaźnionymi muzykami z niezmiernie bogatej biblioteki wybraliśmy partytury muzyczne, które w możliwie zbliżony sposób mówią o charakterze poszczególnych przestrzeni muzycznych. Język zapisu partytur tych utworów spróbowaliśmy przełożyć na przekroje poszczególnych przestrzeni i w ten sposób otrzymaliśmy wyrzeźbiona przez muzykę formę” – opowiadają autorzy finałowej koncepcji.


Wyróżnienie honorowe w konkursie
Pracownia: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Skład zespołu autorskiego: Joanna Jędruś-Cabrera, Juan Jose Baena Martinez, Marta Gomez Martinez, Arturo Sanz Martinez
Współpraca:
Akustyka:
ARAU ACUSTICA. Dr. Higini Arau
Mechanika sceniczna:
GD Consulting
Konstrukcja:
GSBK Biuro Konstrukcyjne
Instalacje:
Cegroup Sp z o.o.
Wizualizacje:
PLAY-TIME architectonic image
Makieta sali koncertowej:
Gmetal

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Akademia Muzyczna w Krakowie


Muzyka jest sztuką, która ulega ciągłej interpretacji. Jej twórcami i odtwórcami są przede wszystkim muzycy. Muzykę interpretują oraz odnoszą się do niej również wszelkie inne dziedziny sztuki, pisarze, malarze, rzeźbiarze, ceramicy itp. W tym projekcie jako architekci chcieliśmy podjąć niezwykle trudną próbę interpretacji świata muzyki i sprobować przenieść ją do świata architektury, aby stworzyć miejsce, w którym muzyka ma być tworzona i interpretowana. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca gdzie muzyka jest odczuwalna w przestrzeni i bliska oku i duszy muzyka.
Projektowany budynek jest jak „rosnąca w napięciu muzyka” czy tez „rozkwitający kwiat” spokojny, uśpiony od strony terenów wypoczynkowych rzeki Wisły i piętrzący się, rozkwitający w kierunku gwaru miasta.
Forma budynku jest interpretacją wybranych przez nas partytur muzycznych i jest jakby wyrzeźbiona przez muzykę.

 

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

OPIS KONCEPCJI BUDYNKÓW I KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU


Koncepcja zlokalizowana jest na terenie pomiędzy ul. Skrzatów i bulwarem Wisły w Krakowie. Lokalizacja jest terenem podłużnym łączącym strefę miejską od strony ulicy dojazdowej ze strefą rekreacyjną charakterystycznego i bardzo atrakcyjnego bulwaru Wisły wzdłuż rzeki.

Celem koncepcji urbanistycznej jest płynne przejecie i połączenie obydwu stref. Jest to działanie dobrze znane w mieście Krakow gdzie znajdujemy płynne przejścia terenów zielonych plant w kierunku ścisłego historycznego centrum miasta.

Linia kolejowa znajdująca się po wschodniej stronie terenu urbanizacji oraz dawny przejazd po północnej stronie utrudniają komunikację ludziom mieszkającym po północnej stronie z bulwarem rzeki Wisły.
Proponuje się studiowanie urbanistycznego otwarcia przejścia po północnej stronie terenu i polaczenie go z pasażem projektowanym na dachu kompleksu Akademii Muzycznej aby upłynnić przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy atrakcyjnym bulwarem rzeki oraz miastem.

Kompleks budynków rozkłada się oraz wtapia się w teren zielony pozwalając przechodniom i studentom korzystać z widoków na Wisłę oraz miasto.
Wejście główne oraz dojazd do budynków przewidziane są od projektowanej nowej ulicy – przedłużenie ronda Kotlarskiego w kierunku ul. Skrzatów.

Koncepcja urbanistyczna ma na celu zachowanie charakteru cennego terenu zielonego i przedłużenie pasażu pieszego wzdłuż działki na poziomie terenu w stronę placu wejściowego oraz na powierzchni dachu budynku. Pieszy, który znajduje się na Bulwarze Kurtlandzkim może płynnie przejść „po budynku” bez konieczności wejścia. Budynek ”ofiaruje rzece” swoja otwartość i ukazuje atrakcyjny widok na bulwar z poziomu dachu.

Od strony rzeki budynek jest „zielony”, wkomponowany całkowicie w zieleń, zaczyna płynnie przechodzić w formę miejską wchodząc wgłąb działki i otwierając się na plac wejściowy przy ul. Skrzatów.

Istotnym aspektem jest kontaminacja akustyczna spowodowana przez linie kolejowa od wschodniej strony działki. Zielone kolebkowe dachy maja za zadanie pochłoniecie negatywnej wibracji akustycznej oraz są jednym z elementów zapewniających właściwa akustykę wewnątrz wrażliwych przestrzeni. Niemniej jednak wrażliwe na akustykę przestrzenie takie jak sala koncertowa czy wydziały muzyczne zostają usytuowane możliwie najdalej torów kolejowych i otwierają się w przeciwnym kierunku.

 

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

OPIS MATERIAŁOWY


Fragmenty budynku, które nie posiadają bezpośrednio funkcji muzycznej czyli hall, rektorat, biblioteka, rezydencja, instalacje itp. pokryte są „zielonym dachem” oraz posiadają „zielona elewacje”. Bryły, które mieszczą w sobie wydziały muzyczne wykończone są od zewnątrz zarówno dach jak i elewacje blachą aluminiową anodowaną w kolorze mosiądzu nawiązującego do świata instrumentów muzycznych. Podłużnym blachom nadane są wybicia w postaci dużych punktów, które różnicują teksturę dużych płaszczyzn dachów. Główne przestrzenie wnętrz wykończone są drewnem, który to materiał również zbliża nas do świata muzyki oraz zapewnia optymalną akustykę.

Posadzka wewnątrz oraz na zewnątrz zaprojektowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych w kolorze szaro-zielonym.

Plac wejściowy oraz pasaż na dachu budynku od strony bulwaru do wejścia głównego posiada nawierzchnię mieszaną z elementów betonowych i zieleni.

– Opis materiałowy – dla wnętrza sali koncertowej.

Sala koncertowa jest bryłą dynamiczną. Zaprojektowana jest w kolorze czarnym błyszczącym, podłoga i ściany i zlotym – sufit akustyczny. Kolory zbliżające nas do wnętrza fortepianu. Wnętrze wykończone jest drewnem lakierowanym w kolorze czarnym błyszczącym. Posiada doświetlenie naturalne poprzez świetliki w kolebkowym dachu. Światło dzienne jest kontrolowane poprzez żaluzje mechaniczne oraz jest tonowane przez podwieszony sufit akustyczny. Sufit akustyczny wykonany jest z giętych strun – prętów aluminiowych anodowanych w kolorze aluminium. Nad ta siatka sytuuje się przykręcone płyty z litego przezroczystego poliwęglanu. Posadzka wykonana jest z barwionego na kolor ciemny drewna na izolacji akustycznej zapewniającej ciche poruszanie się.

– Opis materiałowy – dla wnętrz sal prób.

Sale – ściany wszystkich sal wykończone są w drewnie lakierowanym w kolorze czarnym. Sale chóru i orkiestry posiadają wykonany ze plyt w kolorze mosiądzu dyfraktor Huygensa. Posadzka wszystkich sal wykonana jest z barwionego na kolor ciemny drewna na izolacji akustycznej zapewniającej ciche poruszanie się.

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

 

OPIS KONSTRUKCJI


Obiekt o złożonej geometrii wkomponowanej w otaczający teren ukształtowano jako konstrukcje mieszaną o strukturze płytowo-słupowo-tarczowej przekrytej układem prętowym.

Część podziemną budynku stanowi jednokondygnacyjny garaż w układzie płytowo-słupowym oparty na siatce modularnej 8.1×8.1m. Garaż posadowiono na płycie fundamentowej i przykryto żelbetowym stropem płytowym z lokalnymi pogrubieniami w rejonach słupów żelbetowych.

Część nadziemną o wysokości i liczbie kondygnacji dostosowanej do funkcji użytkowej obiektu przekryto dachem kolebkowym o zróżnicowanej geometrii. Konstrukcję główną obiektu ukształtowano jako żelbetową monolityczną. Tak jak i w garażu konstrukcyjnie przeważa tu układ płytowo – słupowy, jednakże ze względna zróżnicowaną formę architektoniczną wprowadzono również stropy płytowo – belkowe i kasetonowe oraz układy płytowo – tarczowe dominujące w przestrzeni sal muzycznych. Wymiary słupów żelbetowych zakłada się 50x50cm, planowana grubość ścian zewnętrznych to 25cm a wewnętrznych – 20cm. Płytę stropową zakłada się grubości 25cm z pogrubieniami do ok. 45cm oraz 60cm w  obszarach większej rozpiętości stropów oraz przewieszeń.

Przekrycie obiektu stanowi lekki przestrzenny ustrój prętowy wsparty na głównej konstrukcji żelbetowej obiektu. Dźwigary główne wykształtowano w postaci łukowych elementów giętych z drewna klejonego pracujących jako układy wolnopodparte jak i w rejonach przewieszeń wspornikowe. Dźwigary dobrano o zmiennej wysokości zgodnie z rozkładem sił przekrojowych w elementach . Podparcie układu stanowią poprzeczne wiązary wykształtowane w postaci stalowych kratownic typu „V” o znacznej sztywności lokalizowane w płaszczyznach doświetleń. W liniach przełamań kolebek dachu oparcie dźwigarów drewnianych przewidziano w postaci belek stalowych oraz belek drewnianych wzmocnionych systemem cięgnowym. Między elementami głównymi przewidziano elementy drugorzędne w postaci płatwi oraz stężeń stanowiących o sztywności przestrzennej ustroju konstrukcyjnego zadaszenia.

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

OPIS KLUCZOWYCH ROZWIĄZAŃ AKUSTYCZNYCH DLA SALI KONCERTOWEJ, SAL PRÓB ORAZ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ


Projekt akustyczny dla nowej Akademii Muzycznej w Krakowie zdefiniowany został dla głównej sali koncertowej, czterech głównych sal prób oraz mając na uwadze wszystkie pozostałe przestrzenie kompleksu Akademii. Projekt ma za zadanie zapewniċ jak najwyższa jakość akustyczna wyżej wspomnianych sal i przestrzeni dopasowując się do ich funkcji oraz ilości widzów.

Przestrzenie zostały zdefiniowane w zgodzie z założeniami, które organizator określił w stosunku w dokumentacji konkursowej. Projekt spełnia całkowicie wymagania akustyczne przedstawione przez Nagata Acoustics oraz zostały prowadzone specyficzne elementy akustyczne w celu polepszenia warunków akustycznych każdej z przestrzeni.

Dla każdej przestrzeni branej pod uwagę określa się geometrie wewnętrzna oraz typologie użytych materiałów. Przedstawione propozycje zapewniają w każdym przypadku perfekcyjne dopasowanie się do Wymagań Akustycznych. Dla każdej przestrzeni zapewnia się:

1.Dostosowanie wartości RT do wartości optymalnej charakterystycznej dla każdej przestrzeni zdeterminowanych w Warunkach Akustycznych oraz prawach wymiarowania przestrzeni wg ich akustyki.

2.Projektowanie geometrii wewnętrznej zapewnia wystarczające pierwsze odbicia, które zwiększają poczucie intymności akustycznej.

3.Dostosowanie form wewnętrznych w celu jednolitej dystrybucji energii dźwiękowej w całej sali, tak, aby nie powstawały żadne negatywne skutki, takie jak echa lub echa kołatania – echo-flutters itp. Formy przestrzenne zwykle poprawne architektonicznie, które mogłyby skutkować powstawaniem negatywnych efektów zostały skorygowane geometrycznie aby uniknąć efektów negatywnych np. zastosowano nie równoległość ścian w salach ćwiczeń wydziałów instrumentalnego i wokalnego.

4.Zostały utrzymane wysokości pomieszczeń według wskazań organizatora i zostały wprowadzone powierzchnie absorpcyjne tam gdzie uważano za stosowne dostosowanie warunków akustycznych do danej funkcji.

5.W niektórych salach prób zostały wprowadzone elementy specjalne dyfrakcyjne aby otrzymać perfekcyjne brzmienie poprzez użytkowników oraz perfekcyjna równowagę krzywej tonu. Np. podwieszony Dyfraktor Huygensa w salach prób orkiestry i chóru.

6.Wprowadzenie zmiennych systemów akustycznych w salach gdzie przewidziane są różnego typu funkcje pod względem akustycznym tak aby odpowiedzieć na wymagania kadego typu funkcji i zapewnić odpowiednie warunki akustyczne wszystkim możliwym użytkownikom. Np. kurtyny akustyczne, muszla akustyczna, płyty o specjalnie zaprojektowanej geometrii itp.

7.Aby potencjalizowac słyszalność przede wszystkim na scenie oraz w salach prób zostały wprowadzone wsporniki w ścianę (soffits), które zasilają w odbicia strefę sceny aby zapewnić najlepsza słyszalność pomiędzy muzykami. W tym aspekcie, geometria stref reprezentacji muzycznych została przeanalizowana z uwaga aby otrzymać perfekcyjna jakość akustyki dla muzyków.

Reasumując zostały przeprowadzone badania i w ich wyniku powstał projekt sal koncertowej oraz czterech głównych sal prób, organów, opery, chóru oraz orkiestry.w sposób zapewniajacy perfekcyjne warunki oraz optymalne wyniki wyliczeń akustycznych ze specjalnym zwróceniem uwagi na wyniki współczynników (RT, EDT, Gearly, Glate, C80, Warmth, Brillance, Deep Bass response, ecograms, STI and Laterallity).

Poprzez przeprowadzone studium poszczególnych sal przy pomocy symulatorów akustycznych zdeterminowano ze wszystkie te przestrzenie beda przygotowane do otrzymania akustyki najwyższej jakości.

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

MECHANIKA SCENICZNA


Przewiduje się różnego rodzaju elementy mechaniczne w celu spełnienia warunków określonych przez organizatora konkursu.

Platformy
Dla różnych konfiguracji sceny sali koncertowej przewiduje się platformy elektromechaniczne spiralfit zapewniające maksymalna wszechstronność, które pozwoli na zachowanie odpowiednich wysokości sceny dla każdego typu koncertu.
Te platformy bazujące na elementach spiralfit pozwalają na osiągnięcie znacznych wysokości sceny bez konieczności zastosowania fosy scenicznej.
– System prętowy
Projektuje się system prętów ruchomych o stalej prędkości, który umożliwia właściwe oświetlenie sceny w każdych warunkach. Wspólnie z nawijarkami kabli stanowią rozwiazanie kompaktowe i nie kolidujące z innymi instalacjami.
Silniki
Do podnoszenia poszczególnych elementów i mając na uwadze późniejsze utrzymanie stosuje się silniki punktowe łańcuchowe, np. system Pas.
– System motoryzacji sufitu akustycznego sali koncertowej
Został wystudiowany system zastosowania silników o stalej prędkości do wznoszenia lub opuszczania sufitu akustycznego w zależności od wymagan kubatury sali koncertowej w celu dostosowania jej perfekcyjnej akustyki dla koncertów różnego typu.
Przewiduje się również system zaciemniana świetlików w celu akomodacji sali koncertowej do możliwych konferencji oraz projekcji audiowizualnych.
Ruchoma widownia
Stosuje się ruchoma widownie z sali prób chóru w celu zapewnienia wszechstronnej konfiguracji sali.

Oświetlenie Sceniczne, Sala i Praca


Projektuje się trójdzielny system oświetlenia Sceniczne, Sala oraz Praca. System ten pozwala kontrolować i programować oświetlenie sceniczne wymagające precyzyjnej kontroli oraz oświetlenie generalne Sali tak jak i jednoczesne oświetlenie miejsc Pracy przylegających do sali. W ten sposób osoby znajdując sie w kabinie kontroli mogą sterować tymi systemami bezkolizyjnie.

Dźwięk sceniczny


Został przestudiowany system Pas w celu jego zastosowania w projekcie,tak jak system mikrofonii, który pozwalał zebrać oraz nagrywać każdy koncert wg życzenia organizatora.

Projekt uzupełnia się zastosowaniem infrastruktury audiowizualnej audio, video i kontroli połączonej pomiędzy poszczególnymi wydziałami systemowo w całym kompleksie Akademii Muzycznej.
Wszystkie sale prób oraz koncertowa zostają połączone systemowo w celu minimalizacji kosztów wyposażenia poszczególnych sal. System taki pozwoli na transmisje dźwięku z jednej sali do drugiej oraz w r różnych punktach kompleksu pozwalając na retransmisje koncertów w różnych miejscach na żywo z jednej sali do drugiej.

Interkomunikacja


Instaluje się system interkomunikacji poprzez system zamknięty telewizyjny oraz intercom do kontroli sal.

Projekcje


Dla sali koncertowej przewiduje się video projektor aby zapewnić możliwość wszechstronnego wykorzystania sali do celów np. projekcji audiowizualnych oraz konferencji.

Kontrola i automatyka


Zostanie wprowadzony system kontroli centralizacji oraz automatyzacji sprzętu w celu zredukowania personelu obsługującego wyposażenie sceniczne kompleksu Akademii Muzycznej.

 

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

Konkurs na koncepcję nowego zespołu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie. Projekt: EOVASTUDIO I ARTURO SANZ

 


Zobacz również:Na portalu Archinea pokazujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projekty polskich architektów.