Lewitująca Chata Kaszubska – Architekt Andrzej Niegrzybowski

Szkic koncepcyjny „Lewitującej Chaty Kaszubskiej” jest efektem poszukiwań idealnej formy i planu domu jednorodzinnego z dwoma niezależnymi lokalami.

Kontekst definiuje zarówno formę jak i sposób zagospodarowania działki. Południowo-zachodni stok opadający w stronę jeziora oferuje fenomenalną panoramę z widokiem na porośnięte lasem wzgórza morenowe oraz odpowiednie nasłonecznienie. Widokiem w pełni delektować się jednak można w połowie głębokości traktu działki. Dodatkowo lokalizację budynku wymuszają ograniczenia planu i istniejących elementów infrastruktury.


Nazwa: „Lewitująca Chata Kaszubska”
Autor: architekt Andrzej Niegrzybowski | FB
Lokalizacja: okolice Kartuz, Kaszuby, Polska
Projekt: 2013-2014
Status: Koncepcja
Powierzchnia domu: 2x ok. 120 m2

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska


Po części w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej Kaszub, dom podzielony został na dwie strefy w pionie. Parter skryty częściowo w skarpie ale otwarty dzięki obszernym przeszkleniom to część dzienna. W tradycji część ta zlokalizowana była w bezpośrednim sąsiedztwie domu, w podcieniu lub na granicy domu i podwórza tj w sieni kuchennej. Piętro w wykończonej czernionym drewnem o bryle w formie archetypu to część prywatna z sypialniami i łazienką. Drewniany archetyp wydaje się być częściowo zawieszony w przestrzeni, lewituje w otaczającym krajobrazie. Ujednolicona materiałowo elewacja wtapia się w tło wzgórza porośniętego gęstym zagajnikiem unikając roli akcentu staje się częścią składową tła i krajobrazu. Parter łączący się z ogrodem ma betonową fasadę z widocznym deskowaniem z jednej strony nawiązującym do nadwieszonego nad nim archetypu, z drugiej zaś będąc transpozycją naturalnych, rodzimych materiałów: kamienia polnego i żwiru z jeziornego brzegu. Przywołuje na myśl wycięty w ziemi profil gleby zabezpieczony sztucznym kamieniem.

Aby ograniczyć ilość prac ziemnych z jednej strony, z drugiej zaś uzyskać w miarę płaski fragment działki ziemia z wykopu i niwelacji terenu wykorzystana została do ukrycia wielostanowiskowego garażu zlokalizowanego tuż przy granicy działki. Taka forma zagospodarowania działki umożliwiła uzyskanie panoramy zarówno z poziomu parteru jak i piętra. Dodatkowo wyniesienie działki w sąsiedztwie drogi dojazdowej umożliwiło częściowe wizualne i akustyczne oddzielenie się domu i jego bezpośredniego otoczenia od przestrzeni publicznej.

Bryła budynku stanowi iloczyn szeregu elementów stanowiących wytyczne projektowe. Dom spełniać miał funkcję domu z dwoma niezależnymi lokalami gwarantującymi możliwie maksymalną prywatność przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów działki. Dodatkowo budynek zgodnie z planem miejscowym miał być ustawiony względem drogi kalenicowo a jego wysokość ograniczona została do 9m. Czynniki te miały wpływ na szerokość frontu domu oraz głębokość traktu. Ścięcie elewacji i skrzywienie osi kalenicy służyć miało uzyskaniu poczucia prywatności z jednej strony, usytuowaniu budynku kalenicowo z drugiej, z trzeciej zaś możliwie maksymalnemu rozświetleniu wnętrz światłem słonecznym. Zielony dach umożliwić ma wykorzystanie wody opadowej oraz wtopienie bryły budynku w otoczenie. Stanowić też ma dodatkową izolację termiczną. Podobnie z parterem: ukrycie w skarpie gwarantować ma ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie powierzchni narażonych na podmuchy wiatru. Obszerne przeszklenia od strony południowej i południowo-zachodniej gwarantują poza nasłonecznieniem, również możliwość ogrzania wnętrza promieniami słońca.

 

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski
Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.