Projekt przedszkola w Warszawie – Bień Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przedszkola w os. Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Projekt konkursowy

Autor: Pracownia Projektowa Bień Architekci
Rozstrzygnięcie konkursu: Grudzień 2013
Lokalizacja: Warszawa
Skład Zespołu: Katarzyna Burny, Paulina Bień, Tomasz Bień
Wizualizacje: Andrzej Drawc

 

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Opis przyjętej idei oraz koncepcji architektonicznej


Idea


Naszym celem było zaproponowanie architektury przyjaznej, o czytelnej formie i ograniczonej ilości środków wyrazu, szanującej otaczającą przyrodę i kształtującą wrażliwość estetyczną małego człowieka.

Dynamiczna, ale jednoznaczna bryła budynku swój kształt zawdzięcza wpisaniu w teren i wykorzystaniu naturalnych walorów działki:  ukształtowanie terenu, doświetlenie, lokalizacja ze względu na strony świata.

Starano się stworzyć architekturę tła, dlatego unikano przesytu kolorów, dekoracji i innych środków wyrazu. Dzięki temu pozostawiono pole dla wyobraźni i wykreowano przestrzeń do działania dla przyszłych użytkowników.

Forma


Proponowana koncepcja zakłada usytuowanie budynku wewnątrz kwartału leśnego z zachowaniem charakteru miejsca. Budynek został nieznacznie cofnięty w głąb działki tak, aby linia drzew na pierwszym planie wyznaczała wnętrze urbanistyczne.

Obiekt podzielono na dwie różnej wysokości kubatury, których podłużny układ podyktowany został potrzebą doświetlenia sal zabaw od strony południowej. Dynamiczne, meandrujące wśród drzew formy zapewniają różnorodne otwarcia widokowe i wpisują budynek w otoczenie. Obie części połączono pawilonem pełniącym funkcję komunikacyjną. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, mający funkcjonować niezależnie żłobek umieszczono na wyższej kondygnacji, zapewniając mu oddzielne wejście od strony wzniesienia. Dachy budynków wyprofilowano tak, aby w sposób optymalny wykorzystać światło dzienne, wpadające nie tylko przez okna ale i przez doświetlenia z góry.

 

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci
Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Projekt: Pracownia Projektowa Bień Architekci

Zobacz: Katalog „Polscy Architekci”

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.