Przebudowa starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku – WXCA

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku
I Nagroda

Projekt konkursowy: WXCA sp. z o.o. Szczepan Wroński
Data: Maj 2012
Lokalizacja: Białystok

Zespół autorski:
Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Agnieszka Nowicka, Katarzyna Błaszkiewicz, Jacek Hawrylak, Marta Sękulska

Elektrownia w Białymstoku

Projekt WXCA Architekci

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz projekt zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych, rekreacyjnych terenów nadrzecznych w formie parkowego bulwaru oraz udostępnienie mieszkańcom Białegostoku wartościowego, zabytkowego budynku starej elektrowni, zaadaptowanego na potrzeby nowej funkcji edukacyjno-rekreacyjnej. Ten cenny zabytek mieszczący nowoczesną galerię stanowić ma atrakcyjną ofertę kulturalną, rekreacyjną i edukacyjną, poszerzoną o zewnętrzny program ekspozycji i imprez plenerowych w parkowej przestrzeni. Odpowiednie powiązanie obiektu z otoczeniem służyć ma ożywieniu tej – zdegradowanej dziś- części miasta i współtworzyć pożądane w mieście, parkowe założenie bulwaru nad rzeką Białą przebiegające przez całą jej długość w granicach miasta.

Budynek starej elektrowni powinien zostać przebudowany w taki sposób, aby dostosować obiekt do potrzeb nowoczesnej galerii sztuki zachowując  industrialny charakter i wydobywając jego oryginalne, architektoniczne walory.

Projekt przebudowy elektrowni

2. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

2.1. Rozwiązania urbanistyczne

Na obszarze objętym opracowaniem, zlokalizowanym nad rzeką Białą pomiędzy ulicą Elektryczną i Świętojańską zaprojektowano parkowy, miejski bulwar w oparciu o istniejący projekt dla tego terenu. Wzdłuż koryta rzeki, równolegle do ulicy J.K. Branickiego poprowadzono zatem główną, pieszą aleję parkową oraz ścieżkę rowerową. Zachowano istniejące drzewa oraz zaprojektowano drewniane pomosty schodzące z głównej alei do poziomu lustra wody. Zaprojektowano również szerszy most prowadzacy do głównego wejścia budynku  starej elektrowni zlokalizowanego od jego południowo-wschodniej strony (obecne, główne wejście) oraz plac przed wejściem do budynku, plac na skrzyżowaniu ulic elektrycznej i J.K.Branickiego w formie drewnianej platformy a także taras na poziomie wejścia do parteru budynku, powiązany z wnętrzem koryta rzeki.

Plac przed wejściem głównym.

Przed budynkiem starej elektrowni od strony ul. Świętojańskiej, w obrębie działki nr ewid.1780/8, zaprojektowano plac z przeznaczeniem na sezonową instalację zadaszenia namiotowego dla plenerowych ekspozycji oraz innych imprez. Ta przestrzeń stanowi przedpole głównego wejścia do Budynku Galerii Arsenał. Dostępna jest z poziomu ulicy Jana Klemensa Branickiego poprzez szeroką kładkę oraz z ulicy Elektrycznej poprzez ciąg pieszo jezdny, poprowadzony wzdłuż rzeki. Część placu stanowiąca również podjazd do budynku pokryta jest płytami granitowymi. Część przeznaczona na 3 miejsca parkingowe oraz plenerowe wystawy zbudowana jest z kostki granitowej przerastającej trawą.

Plac utworzony drewnianą, tarasową platformą u zbiegu ulic Elektrycznej i J.K. Branickiego oraz Taras powiązany z kondygnacją piwniczną.

W obszarze skrzyżowania dróg J.K.Branickiego i ul. Elektrycznej zaprojektowano przystanek autobusowy oraz szeroką drewnianą platformę częściowo przekrywającą rzekę. Tworzy ona niewielki plac aktywizujący otaczającą przestrzeń. Znajduje się tam atrakcyjny taras z widokiem na rzekę, poprzerastany istniejącymi drzewami i „umeblowany” ławkami.  Z tego miejsca można zejść schodami i towarzyszącą rampą na kolejny, projektowany taras, na poziomie piwnic budynku starej elektrowni. Znajduje się tam drugie wejście do budynku, powiązane z kawiarnią, mediateką, a także osobne zewnętrzne wejście do Audytorium. W obrębie granic działki nr 180/7 zlokalizowano  reprezentacyjny plac przed budynkiem PGE z fontanną , ogród, podjazd do budynku i 117 miejsc postojowych pokrytych eko nawierzchnią.

Projekt WXCA Architekci

Projekt wnętrza

Galeria

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w BiałymstokuProjekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt przebudowy elektrowni w Białymstoku

Projekt elektrowni w Białymstoku

Przebudowa elektrowni w Białymstoku

WXCA na portalu Archinea.pl


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.