Sąd Rejonowy w Nysie – Meteor Architects

Konkurs architektoniczny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną Sądu Rejonowego w Nysie, województwo Opolskie.
II Nagroda w konkursie

Projekt konkursowy: Meteor Architects / Facebook
Data: Listopad 2013
Zespół autorski:

Anna Pszonak, Bogdan Pszonak, Aleksandra Bartoszuk, Emilia Cap, Marta Kapłan, Paulina Kuszneruk, Jakub Puchnowski

 

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Idea


Budynek Sądu Rejonowego w Nysie stanowi w naszym zamyśle próbę realizacji idei architektury demokratycznej, stając się przestrzenią otwartą, przejrzystą, dostępną i elastyczną a tym samym przyjazną użytkownikom. Lekka i współczesna forma jest wynikiem świadomego odejścia od przesadnie ciężkich i monumentalnych budynków kojarzących się z tym rodzajem funkcji. Staraliśmy się jednocześnie nawiązać do tradycji architektonicznej i ponadczasowej estetyki. Budynek harmonijnie wypełnia lukę w zachodniej pierzei ul. Fryderyka Chopina, nawiązując do linii gzymsów i kierunków podziałów elewacyjnych budynków sąsiednich. Projekt jest też próbą stworzenia architektury reprezentacyjnej, odpowiedniej dla siedziby Sądu Rejonowego w Nysie.

Niezaprzeczalnym atutem miejsca jest pas zieleni pomiędzy jezdniami ulicy Fryderyka Chopina. Postanowiliśmy wykorzystać ten walor, otwierając niejako wnętrze budynku na miejski krajobraz. Oczekiwanie na holach nie jest stresujące, otwarte widoki i zieleń pozwalają „oderwać się” i uspokoić. Wnętrze budynku podzieliliśmy na trzy równoległe części: ogólnodostępna – od strony fasady frontowej, środkowa – mieszcząca zespół sal sądowych i konferencyjnych i strefa trzecia – pracownicza. Wszystkie strefy łączy umownie atrium doświetlające wnętrze.

 

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Urbanistyka


Decyzje urbanistyczne podporządkowano zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i warunkom technicznym wznoszenia zabudowy śródmiejskiej. Budynek szczelnie uzupełnia narożnik kwartału. Główne wejście zlokalizowano od strony ulicy Fryderyka Chopina.

Do obsługi komunikacyjnej budynku wykorzystano zachodnią część działki. Wjazd na teren zrealizowano od strony ulicy Norwida, kontrolowany z portierni w południowo-zachodnim narożniku budynku. Na terenie zaprojektowano 38 miejsc postojowych a drogi dojazdowe umożliwiają zawracanie w układzie „T”. Zjazd w centralnej części działki prowadzi do śluzy konwojów i dalej do parkingu podziemnego mieszczącego 20 miejsc postojowych. Dodatkowo zaplanowano 15 ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie drogowym od strony głównego wejścia do budynku.

 

 

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects
Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Kontekst


Za najistotniejszy kontekst uznaliśmy historyczną zabudowę wzdłuż ulicy Fryderyka Chopina a w szczególności budynki sąsiednie. Skala zabudowy, tradycyjny trójpodział elewacji w poziomie, poziom gzymsów oraz rytm podziałów pionowych znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie. Frontową elewację zlokalizowano w jednej linii z istniejącą zabudową, kontynuując pierzejowy układ zabudowy. Wysokość frontu od strony północnej obniżono optycznie do poziomu gzymsu budynku sąsiedniego. Dach płaski nawiązuje do budynków tworzących kwartał na którym zlokalizowana jest działka oraz do zabudowy po przeciwległej stronie ul. Fryderyka Chopina.

 

Forma architektoniczna


Celem naszym jest nadanie budynkowi współczesnego wymiaru przy zachowaniu ciągłości architektonicznej tradycji. Motyw kolumnady został przetworzony na rytmiczny układ wertykalnych betonowych „żyletek”  frontowej fasady. Na elewacjach dominują prefabrykowane płyty z betonu architektonicznego – kamienia współczesności. Odcieniem, masą i fakturą  nawiązują do ścian budynków sąsiednich. Rytm pionowych podziałów tworzy uporządkowany i dostojny charakter budynku Sądu Rejonowego w Nysie.

Zewnętrzne okładziny ścienne stanowią prefabrykowane płyty betonowe o grubości ok 5 cm. Z tego samego materiału zaprojektowano pionowe żaluzje zastosowane na elewacji frontowej.

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Funkcjonalność


Myśleliśmy o przestrzeni odpowiedniej do optymalizacji warunków pracy – funkcjonalnej, elastycznej i dobrze doświetlonej a ze względu na charakter funkcji również bezpiecznej, z czytelnym podziałem na strefy dostępności. Z drugiej strony ważne dla nas było uzyskanie budynku o charakterze otwartym, łatwo dostępnego i czytelnego dla użytkowników i gości z zewnątrz. Osiągnęliśmy powyższe dzieląc budynek wzdłuż na trzy zasadnicze strefy:

  • Strefa dostępna dla interesantów i gości z zewnątrz. Rozłożona wzdłuż frontowej fasady jest doskonale widoczna z zewnątrz budynku, ułatwiając poruszanie się po nim.
  • Strefa sal sądowych i konferencyjnych oraz pomieszczeń im towarzyszących znajduje się pośrodku budynku. Odcięte od hałasu ulic sale doświetlono przez atrium i od strony bocznej fasady.
  • Strefa pracownicza zlokalizowana jest od strony zachodniej i otwiera się na wnętrze kwartału, co zapewnia dobre doświetlenie a jednocześnie wyizolowanie od strefy publicznej – ulic.

Strefę pierwszą i trzecią łączy widokowo atrium.

Bardzo istotny aspekt niezależnej dostępności budynku dla różnych grup użytkowników został rozwiązany bezkompromisowo. Główne wejście od strony ul.  Fryderyka Chopina służy interesantom i gościom z zewnątrz (istnieje też możliwość przejścia do strefy pracowniczej, po pokonaniu drzwi z systemem kontroli dostępu). Wejście dla pracowników zaprojektowano od strony zachodniej tuż przy bramie wjazdowej na teren i bezpośrednio przy portierni. Od wnętrza kwartału udostępniono wejście sędziów, a z poziomu -1 śluzę konwojów. Każdemu z czterech wejść (cztery grupy użytkowników) przypisano niezależny pion komunikacyjny: klatkę schodową i windę.

Hol wejściowy połączono bezpośrednio z portiernią, ogólnodostępną szatnią, wydziałem BOI, barem i salą konferencyjną oraz dyskretnie z centralą bezpieczeństwa. Przestrzenne schody usytuowane na tle atrium oraz dwie windy pozwalają dostać się do holi poszczególnych wydziałów.

 

Architektura wnętrz


Budynek został zaprojektowany jakoby od środka. Staraliśmy się, by zasada kompozycji przestrzeni wewnętrznych oraz użyte materiały podkreślały układ funkcjonalny budynku. Duże przeszklenia i obszerne atrium powoduje, że przestrzeń wewnętrzna jest pełna światła, podkreślając przestronność i przyjazność oraz zapewniając komfort pracy.

We wnętrzu dominują odcienie bieli skontrastowane z ciemniejszym blokiem sal sądowych. Ściany obłożono płytami z włóknobetonu w odcieniach jasno szarych i grafitowych. Posadzki pokrywa warstwa żywiczna a spody stropów zostały wykończone bezspoinowym sufitem akustycznym w kolorze białym.

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Zobacz: Terminal Portu Lotniczego w Szymanach projektu Meteor Architects!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.