Sąd Najwyższy w Warszawie. Zdj. Piotr Krajewski

Sąd Najwyższy w Warszawie – Marek Budzyński, Zbigniew Badowski

Sąd Najwyższy na zdjęciach Piotra Krajewskiego. Nowoczesny gmach zrealizowany został na podstawie projektu Marka Budzyńskiego, Zbigniewa Badowskiego oraz zespołu współpracujących architektów.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt: AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – AEC Krymow & Partnerzy Architekci

Architektura wymiaru sprawiedliwości niesie za sobą dziedzictwo znaków i symboli, których nie powinno się zmieniać. Stawką jest wizerunek wymiaru sprawiedliwości. Zaproponowana architektura jest nowoczesną interpretacją tego dziedzictwa.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Praca konkursowa: Projekt Praga

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Projekt Praga

Ideą koncepcji budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu było stworzenie gmachu o charakterze otwartym i przyjaznym, przy zachowaniu należnej mu reprezentacyjności i powagi. W projekcie odjęto próbę nadania gmachowi sądu indywidualnego charakteru, przy jednoczesnym wpisaniu w otoczenie.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Projekt konkursowy: 3MA Studio we współpracy z Perspektywa

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – 3MA Studio / Perspektywa

Ostateczny kształt proponowanej architektury Sądu Apelacyjnego wykreowały w głównej mierze trzy czynniki: lokalizacja, sąsiedztwo budynków oświaty i wymiaru sprawiedliwości oraz szczególne wymogi funkcjonalne jakie ma spełniać obiekt współczesnego sądownictwa.

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Atelier Loegler

Sąd Rejonowy w Nysie – Atelier Loegler

Prezentujemy projekt pracowni Atelier Loegler – zwycięską propozycję w konkursie jednoetapowym na opracowanie koncepcji architektonicznej Sądu Rejonowego w Nysie, województwo Opolskie.

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Meteor Architects

Sąd Rejonowy w Nysie – Meteor Architects

Budynek Sądu Rejonowego w Nysie stanowi w naszym zamyśle próbę realizacji idei architektury demokratycznej, stając się przestrzenią otwartą, przejrzystą, dostępną i elastyczną a tym samym przyjazną użytkownikom. Lekka i współczesna forma jest wynikiem świadomego odejścia od przesadnie ciężkich i monumentalnych budynków kojarzących się z tym rodzajem funkcji.

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: Brzozowski Grabowiecki Architekci

Sąd Rejonowy w Nysie – Brzozowski Grabowiecki Architekci

W projektowanym budynku przyjęto układ z wewnętrznymi dziedzińcami doświetlającymi sale sądowe. Taki układ pozwala na logiczny podział funkcjonalny budynku na strefę ogólnodostępną, przeznaczoną dla stron i strefę od dziedzińca, gdzie mieszczą się pokoje składów sędziowskich.

Sąd Rejonowy w Nysie. Projekt: PAG Pracownia Architektury Głowacki

Sąd Rejonowy w Nysie – PAG Pracownia Architektury Głowacki

O ostatecznym kształcie proponowanej architektury Sądu Rejonowego w Nysie zadecydowały w głównej mierze dwa czynniki: wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta oraz szczególne wymogi funkcjonalne jakie ma spełniać obiekt współczesnego sądownictwa.

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji – Pracownia Architektoniczna RWSL

Głównym założeniem projektu było stworzenie budynku, który formą zachęcałby ludzi do wejścia. Budynku, który kojarzyłby się z elegancką prostotą, a jednocześnie w wpasowywał się w krajobraz. Policja otwiera się na obywateli. Policja staje się nowoczesna i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.