APA Wojciechowski Architekci, Warszawa

Przez naszą misję rozumiemy stworzenie utalentowanego, kompetentnego i entuzjastycznego zespołu profesjonalistów, gotowego przejść wraz z Klientem przez pełen wyzwań i konfliktów okres trwania procesu projektowego, tak aby powstałe budynki sprawiły satysfakcję zarówno Klientowi jak i nam oraz dobrze służyły środowisku naturalnemu.

APA Wojciechowski jest firmą architektoniczną, oferującą pełny zakres usług projektowych i inżynierskich.

Weryfikacja przydatności terenów dla potrzeb inwestycji
Wstępne koncepcje zabudowy
Projektowanie we wszystkich branżach i specjalnościach
Uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień
Certyfikacja „ zielonych budynków” – BREEAM i LEED
Przygotowanie dokumentacji i procedury przetargowej
Nadzór autorski nad budową

Projektowanie architektoniczne odbywa się w naszej pracowni. Nasz zespół liczy 70 architektów, z czego 20 osób posiada uprawnienia budowlane do projektowania.

Projekty innych specjalności – konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych, drogowe i inne – opracowywane są przez współpracujące z nami firmy specjalistyczne. Pełna lista współpracujących z nami partnerów znajduje się tutaj. Proces wyboru podwykonawców poprzedzony jest dokładną analizą warunków danego projektu i podejmowany jest z myślą o osiągnięciu jak największych korzyści dla naszego klienta; większość z tych firm współpracuje z nami na stałe.

Średnio w Polsce dla uzyskania pozwolenia na budowę wymaganych jest ponad 35 wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień. Staramy się pomóc naszym Klientom przejść przez długi, biurokratyczny proces zatwierdzeń by uzyskać jak największą i najbardziej atrakcyjną powierzchnię budynku do dyspozycji Klienta.

Więcej informacji:
www.apa.com.pl

Grzybowska Park w Warszawie

Grzybowska Park w Warszawie

Grzybowska Park
Lokalizacja: Warszawa
Projekt: 2004
Realizacja: 2005-2006

White Square Office Center w Moskwie

White Square Office Center
(we współpracy z: ABD Architects)
Lokalizacja: Moskwa, Rosja
Realizacja: 2007-2008

White Gardens Office Center w Moskwie

White Gardens Office Center
Lokalizacja: Moskwa, Rosja
Data oddania do użytku: 2013

Francuska Office Center w Katowicach

Francuska Office Center w Katowicach

Francuska Office Center
Lokalizacja: Katowice
Realizacja: 2008-2009

Budynki Biurowe Equator i Zenith w Warszawie

Budynki Biurowe Equator i Zenith w Warszawie

Budynki Biurowe Equator i Zenith
Koncepcja i projekt budowlany: Architektbüro – Architekt Tadeusz Spychała
Projekt przetargowy i wykonawczy: APA Wojciechowski Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa

Galeria Słoneczna w Radomiu

Galeria Słoneczna
Lokalizacja: Radom
Realizacja: 2008-2009

Galeria Malta w Poznaniu

Galeria Malta
Lokalizacja: Poznań
Projekt: 2006-2007
Realizacja: 2007-2008

Galeria Jurajska w Częstochowie

Galeria Jurajska
Lokalizacja: Częstochowa
Projekt: 2007
Realizacja: 2008-2009


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.