Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej projektu Katarzyny Florysiak

Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej to temat pracy dyplomowej Katarzyny Florysiak wykonany pod kierunkiem Zbigniewa Paszkowskiego na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Projekt zdobył wyróżnienie w konkursie Dyplom Roku 2016 im. Zbyszka Zawistowskiego o Doroczną Nagrodę SARP, która przyznawana jest najlepszym pracom dyplomowym w Polsce. Gratulujemy!


Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej
Autor:
mgr inż. arch. Katarzyna Florysiak | kflorysiak@gmail.com | tel. 607 955 161
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej


Szczecin tracąc status miasta portowego, bezpowrotnie zagubił swoją tożsamość. Pomimo, iż Urzędowi Miasta nie można zarzucić braku aktywnej działalności w tym temacie, biorąc pod uwagę ostatnie realizacje architektoniczne, a także prace nad marką – Floating Garden, to jednak wciąż w mentalności mieszkańców brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o charakter miejsca, w którym żyją.
Obecne trendy oraz sytuacja gospodarczo-biznesowa w stolicy województwa zachodniopomorskiego w wielu aspektach łączą się we wspólnym punkcie, jakim  jest kultura krajów nordyckich.

W projekcie Szczecińskiego Centrum Kultury Nordyckiej przedstawiono pomysł wprowadzenia pierwiastka nowej kultury na tereny szczecińskiego Międzyodrza.

 

Warto zauważyć jednak, że fragmenty obyczajowości krajów północy goszczą już od jakiegoś czasu na terenach Szczecina. Jest to doskonały pretekst do tego, aby stworzyć centrum kultury wzorowane na najlepszych przykładach tego typu obiektów powstałych właśnie w Skandynawii. Budynki, o których mowa, nie tylko zmieniły obraz wizualny otoczenia, w którym zostały zlokalizowane, ale również stały się miejscem spotkań mieszkańców oraz doprowadziły do jego rozwoju.

Projekt Szczecińskiego Centrum Kultury Nordyckiej, wzorując się na wyżej wymienionych wytycznych, kreuje różne strefy funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami spotkań zgodnie z najnowszymi badaniami społecznymi (wykonanymi na zlecenie przedsiębiorstwa Google). Badania pokazują, że interakcja i komunikacja są kluczowe dla kreatywności i innowacji. Właśnie takie działania mogą przyczynić się do zwiększenia zasięgu oddziaływania centrum poza obręb lokalny. Obiekt znacząco zmienia obraz waterfrontu Kępy Parnickiej, dzięki czemu mógłby stać się budynkiem-magnesem oraz impulsem do dalszego rozwoju wyspy.


Tekst: Katarzyna Florysiak

 

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Schemat ideowy

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Zagospodarowanie terenu

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Widok z lotu ptaka

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Kondygnacja – 1 | Parking podziemny

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Kondygnacja 0

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Kondygnacja + 1

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Kondygnacja + 2

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Przekrój A-A

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Przekrój B-B

Dyplomy Architektury: Szczecińskie Centrum Kultury Nordyckiej. Projekt: Katarzyna Florysiak

Schemat dachu


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.