Gdyńska Szkoła Filmowa – Konior Studio

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego w Gdyni.
Projekt konkursowy

Projekt konkursowy: Konior Studio
Data:
Listopad 2012
Lokalizacja:
Gdynia
Zespół projektowy: Tomasz Konior, Dominik Koroś, Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Mariusz Wronowski

Gdynska Szkola Filmowa

Gdynska Szkola Filmowa

Gdynska Szkola Filmowa

Projekt Konior Studio

Projekt Tomasz Konior

Gdynska Szkola Filmowa

Gdynska Szkola Filmowa

Gdynska Szkola Filmowa

Gdynska Szkola Filmowa

Projekt Gdyńskiej Szkoły Filmowej

1.1 Prolog

Ulica, plac, park i budynek – podstawowe komponenty miejskiej przestrzeni.
Ich synergia sprzyja kreowaniu zdrowego i atrakcyjnego miasta.
Niezmiennie pozostaj
ą uniwersalne wartości w budowaniu miejsc pełnych energii i piękna.

1.2 KONTEKST – urbanistyczne tło

Unikalny charakter modernistycznego miasta z klasyczną tkanką i kubistyczną architekturą stał się punktem odniesienia i silną inspiracją.

Plac Grunwaldzki stanowi obszar konkursowego opracowania. Położony w ścisłym centrum miasta zasadniczo różni się od tradycyjnego, tętniącego życiem miejskiego placu. Sporadyczną aktywność kreują tutaj dwa obiekty: Teatr Muzyczny  oraz letnia scena plenerowych zdarzeń. Kamienna Góra dominuje nad okolicą a plac funkcjonuje jako jej naturalne, rekreacyjne przedpole. Mankamentem tej przestrzeni jest brak stałych, centrotwórczych funkcji, które mogłyby kreować atrakcyjną, miejską codzienność. Cennym, naturalnym walorem architektury placu jest chroniony drzewostan wzdłuż zachodniej pierzei modernistycznych kamienic.

Wskazany pod zabudowę obszar ograniczono zapisami planu miejscowego. Warunkiem jest wpisanie przyszłego obiektu w trójkątną działkę, której granice tworzą nieprzekraczalne linie zabudowy. Ograniczona jest również wysokość obiektu: 12 metrów i 3 kondygnacje.
Rys 1. Kontekst miejsca

1.3 PLAC – koncepcja zagospodarowania terenu

Analiza kontekstu wskazała na potrzebę spełnienia następujących celów:
–    wzmocnienie potencjału miejskiego placu tak, aby stał się miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i dostępnym dla mieszkańców i odwiedzających,
–    podkreślenie czytelności w relacjach przestrzennych w tym zachowanie ważnego kierunku na osi Park Rady Europy- skwer przy ul J. Wybickiego,
–    oddziaływanie projektowanego budynku różnorodnością funkcji związanych z nauką, kulturą i rozrywką jako katalizatora w procesie rewitalizacji obszaru,
–    wpisanie budynku w tkankę urbanistyczną centrum Gdyni przy zachowaniu skali i charakteru zabudowy,
–    nawiązanie dialogu z otoczeniem przy użyciu współczesnego języka form i materiałów.

Zaprojektowano nową aranżację placu w oparciu o zastane obiekty oraz ważne otwarcia widokowe. Muszla koncertowa nadal podkreśla oś placu i stanowi jego południowe zamknięcie. Od wschodu domknięcie stanowi fasada rozbudowanego gmachu Teatru Muzycznego. W północno- zachodniej części usytuowany jest nowoprojektowany budynek szkoły filmowej.
Podkreślony w warunkach konkursu diagonalny kierunek, łączący Plac Rady Europy ze skwerem przy ul. Wybickiego, stał się istotnym pretekstem w kształtowaniu nowego oblicza placu oraz budowaniu formy przyszłego budynku.

Rys. 2 Relacje przestrzenne

Plac, w nawiązaniu do istniejącej posadzki, otrzymał nową, kamienną nawierzchnię. Charakterystyczna fałda w dwubarwnym rysunku podkreśla diagonalny kierunek otwarcia widokowego w stronę zatoki. Fontanna i drzewa wzdłuż ulicy Armii Krajowej, miejsca do siedzenia, rzeźby, oświetlenie – wszystko to buduje atmosferę placu i kreuje jego tożsamość.

Pod placem znajduje się ogólnodostępny parking. Wjazd i wejście do parkingu zlokalizowano w południowo zachodnim narożniku placu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły.

Mimo trójkątnej działki zapadła decyzja o kształtowaniu budynku Szkoły Filmowej w oparciu o charakterystyczną dla Gdyni, ortogonalną siatkę zabudowy. Kwadratowy rzut budynku podkreśla dwa, ważne miejsca:
–    narożnik na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki- gdzie zlokalizowano główne wejście do budynku,
–    narożnik na styku z chronionym otwarciem widokowym w stronę zatoki. Tam znajduje się restauracja z panoramicznym wglądem na plac.

Z połączenia obu narożników powstaje kierunek przenikający przez wnętrze budynku i stanowiący atrakcyjne otwarcie widokowe w stronę plenerowej sceny i Kamiennej Góry. Budynek szkoły nawiązuje dialog z otoczeniem. Otwarta kompozycja parteru sprawia, że energia wnętrza promieniuje na plac. Surowe solidne bryły przyziemia kontrastują z delikatną materią wyższych kondygnacji. Szklana powłoka odbija otoczenie wtapiając materię w otaczający krajobraz. Piąta elewacja budynku jest ogrodem i tarasem widokowym.

1.4 SZKOŁA- synergia przestrzeni

Idea budynku opiera się na tworzeniu relacji przestrzeni otwartych i zamkniętych.
Kompozycja sześciu brył tworzy zwartą strukturę wpisaną w kwadratowy rzut.

Rys.3 Struktura budynku

W bryłach parteru znajdują się zamknięte przestrzenie sal kinowych, audytorium, klubu i zaplecza restauracji. Bryły kontrastują z otwartą przestrzenią wokół nich. Zastosowanie szklanych ścian sprawia, że  zaciera się granica pomiędzy wnętrzem, ulicą i placem. Całość dopełnia dwukondygnacyjny korpus szkoły. Jego bryła spoczywa na bryłach parteru.

Sercem budynku jest kwadratowy, wielokondygnacyjny hol. Ukształtowane wokół jego wnętrza schody łączą wszystkie poziomy budynku. Najwyższy, otwarty poziom tarasu z ogrodem stanowi kontynuacją przestrzeni publicznej placu.
Materia budynku to ważny czynnik wpływający na odbiór przestrzeni. Parter wykonany z betonu licowego kontrastuje z eteryczną strukturą szklanych elewacji na wyższych kondygnacjach. Balustrada tarasu stanowi kontynuację jednolitej szklanej powłoki budynku.
Na elewacjach zastosowano półprzeźroczyste tafle szkła. Ich kolor (perłowa łuska) zmienia się w zależności od kąta patrzenia i padania światła.
We wnętrzach ciepły, przyjazny klimat tworzą drewniane powierzchnie podłóg i zabudowa mebli.
Budynek w dzień oddziałuje subtelnym kształtem i szlachetnym wyrazem faktur użytych materiałów. Nocą zastosowane tafle szklanej elewacji mocowane pod różnym kątem połyskują niezwykłym bogactwem barw i refleksów.
Budynek zarówno skalą jak i materią tworzy przyjazną, funkcjonalną i ekonomiczną przestrzeń.

Zobacz: Wybrane projekty Konior Studio!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.