T-33 Architekci, Gdynia

Prezentujemy na łamach portalu Archinea wybrane projekty pracowni T-33 Architekci z Trójmiasta.

Pracownia T-33 Architekci powstała w 2004 roku w Gdyni. Celem firmy jest tworzenie architektury najwyższej jakości z poszanowaniem założeń i potrzeb klienta a także w relacji ze środowiskiem naturalnym. T-33 Architekci na stałe współpracują z firmami inżynieryjnymi i konsultingowymi dbając o najwyższą jakość rozwiązań technicznych i projektowych. Firmą kieruje dwóch architektów: Tomasz Skrobun, oraz Wojciech Zaborniak przynależących do izb zawodowych w Polsce i Norwegii. Stały zespół składa się z siedmiu architektów, dodatkowo stale współpracując z kilkoma freelancer’ami. Na stałe współpracujemy z firmą Bogue Trondowski Architects z Nowego Yorku oraz PB2-Architekten z Hamburga.

Źródło:T33-Architekci
www.t-33.pl

Greenpoint Artists Studios

Greenpoint Artists Studios

Greenpoint Artists Studios
(zrealizowany w kooperacji z BTArch, New York)
Studia dla artystów
Data: 2007
Lokalizacja: Brooklyn

Nowe studia dla artystów o powierzchni 1000 m2 zlokalizowane będą nad istniejącym warsztatem stolarskim w przemysłowej części Brooklynu. Szczególną cechą tego miejsca jest unikalny widok Manhattanu od strony połnocno-zachodniej. Całkowicie przeszklone elewacje północna i zachodnia oraz duży taras (będący jednocześnie miejscem interakcji między użytkownikami budynku) pozwala na pełne wykorzystanie tego widoku. Pozostałe elewacje przykryte cynkowymi panelami pozostają niemal ślepe. Jedynie w paru miejscach regularny rytm fasad zostaje zaburzony szczelinami okien. Cynkowa powłoka budynku jest elementem mediującym między industrialnym charakterem otoczenia od strony ulicy, z precyzyjnie wykończonym tarasem i przeszklonymi elewacjami z tyłu budynku.

Budynki biurowej, Brama Portowa, Szczecin

Budynki biurowej, Brama Portowa, Szczecin

Office Building „Grzybek”’
Budynek biurowy
Data: 2009
Lokalizacja: Szczecin

Sześciokondygnacyjny budynek o powierzchni ~7000m2, zlokalizowany w kluczowym punkcie miasta – sąsiedztwo Bramy Portowej. Będzie pełnił funkcję biurowca z częścią usługową w przyziemiu, posiada też podziemny parking jednokondygnacyjny. Został zaprojektowany jako budynek wolnostojący uzupełniający narożnik dwóch pierzei. Wprowadzono systematyczną formę zaburzoną jedynie lapidarną deformacją wynikającą z kształtu parceli. Ascetyczny charakter budynku utrzymano jednolitym otworowaniem i oszczędnym gospodarowaniem materiałami. Powyższe działania wraz z zastosowaniem kontrastów kolorystycznych w stosunku do otoczenia skutkują rozpoznawalnością i wpływają na dominację obiektu w tym miejscu – co urbanistycznie wydaje się być uzasadnione i ważne ze względów prestiżowych samego obiektu.

Budynki biurowej, Brama Portowa, Szczecin

Budynki biurowej, Brama Portowa, Szczecin

Office Building „Poczta”’
Budynek biurowy
Data: 2009
Lokalizacja: Szczecin

Drugi obiekt w sąsiedztwie Bramy Portowej zaprojektowany jako komercyjny obiekt biurowy o powierzchni 12 000m2. Wypełnia całkowicie część brakującą kwartału wprowadzając naturalne uzupełnienie brakującej przestrzeni. Sąsiedztwo historycznego budynku Poczty zaskutkowało wprowadzeniem podobnego języka architektonicznego, który wyznaczył formę budowli, podziały elewacyjne i rytm. Budynek winien być okazały lecz nie powinien konkurować z neogotyckim korpusem Poczty – stąd brak ornamentu, systematyczne otworowanie, zrównoważona kolorystyka korespondująca z sąsiedztwem lecz wciąż zachowująca odrębność Poczty.

Vacation Compound w Idaho

Vacation Compound w Idaho

Vacation Compound
Budynki mieszkalne dla gości
Data: 2005
Lokalizacja: Idaho
Współpraca: BTArch

Ten kameralny, wakacyjny kompleks leży w zamkniętej górami dolinie Caribou County w stanie Idaho. Zespół trzech historycznych budynków tworzących kompleks połączony jest ze sobą dużym drewnianym tarasem, który unosi się nad wysokimi trawami. Stara zewnętrzna konstrukcja oparta na drewnianych balach została w pełni zachowana, wnętrza zaś zostały zaprojektowane na nowo. Poprzez otwarcie niewielkich pomieszczeń na zewnątrz wydają się one o wiele większe i w pełni zintegrowane z otaczającą je naturą. Stalowe lunety nie tylko wpuszczają światło do wnętrza budynków, ale działają jak sekretne świetliki z widokiem na rozgwieżdżone niebo.

Retail And Office Complex

Retail And Office Complex

Retail And Office Complex
Budynek biurowy, usługowy, hotelowy
Data: 2007
Lokalizacja: Trójmiasto
Współpraca: BTArch

Głównym założeniem projektowym tego wielofunkcyjnego budynku handlowo-biurowego o powierzchni 46000 m2 było stworzenie 11 kondygnacyjnego atrium wewnątrz kompleksu. Wokół atrium zorganizowano główne piony komunikacyjne, połączenia między strefami handlowymi, restauracjami, lobby przestrzeni biurowych i biurami. Atrium łączy 3 kondygnacyjną bazę z 8 kondygnacyjnymi wieżami biurowymi. Rozwiązania zastosowane przy przeszkleniu atrium pozwalają na efektywne wykorzystanie energii i zapewniają odpowiednia wentylację budynku. Obiekt zlokalizowany na głównej osi komunikacyjnej Gdańsk -Gdynia, określając skalę urbanistyczną tej ulicy, jest pierwszym obiektem definiującym biurowo-handlową funkcję tej części miasta.

Centrum Dydaktyczne Akademii Morskiej

Centrum Dydaktyczne Akademii Morskiej
Użyteczność publiczna, budynek edukacyjny, biblioteka
Data: 2011
Lokalizacja: Gdynia

Projekt zrealizowany jako wielofunkcyjny obiekt akademicki wyposażony w inteligentne systemy gospodarowania powietrzem i energią. Budynek pomyślano jako zespół przestrzeni o różnych funkcjach opartych o jeden rdzeń komunikacyjny zapewniający bezpieczeństwo korzystania z usług świadczonych w budynku oraz kanalizację ruchu w kontrolowany sposób. Obiekt powstał jako praca konkursowa i otrzymał wyróżnienie.

Hotel Sheraton we Wrocławiu

Hotel ‘Sheraton’
Data: 2006
Lokalizacja: Wrocław
Współpraca: BTArch, Tomasz Żarnowski

Nowy Sheraton Wrocław zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiej starówki, obok zabytkowego budynku poczty polskiej. 300 pokojowy hotel zorganizowany został wokół wewnętrznego atrium, pełniącego rolę rdzenia komunikacyjnego. Kompozycja nowoczesnej elewacji hotelu nawiązuje systematyką i niemal matematyczną regularnością do ceglanej fasady poczty. Partery obu budynków w strefach wejściowych są wycofane w głąb działki, a rytm ceglanych pilastrów odzwierciedlony w pionowej kompozycji metalowych żaluzji. Część żaluzji zaprojektowano jako sterowane, umożliwiając regulację dostępu światła do wnętrza hotelu, zastosowano również matowe filtry polaryzacyjne w szklanych elewacjach.

Office Park SKANSKA

Office Park SKANSKA

Office Park SKANSKA
Budynek biurowy
Data: 2012
Lokalizacja: Gdańsk

Office Park w Gdańsku zlokalizowany na jednym z głównych traktów komunikacyjnych, zaprojektowany pragmatycznie i racjonalnie w taki sposób by mógł w przyszłości uzyskać Platynowy Certyfikat Leed. Budynki cechują się dobrymi wskaźnikami powierzchni konstrukcji, powierzchni komunikacji oraz powierzchni usług do powierzchni użytkowej.

Energy Efficient House

Energy Efficient House

Energy Efficient House

Energy Efficient House
Dom jednorodzinny dla modelu 2+2
Data: 2008
Lokalizacja: Przywidz

300 metrowy dom jednorodzinny łączy w sobie nowoczesną formę architektoniczną z najnowszymi rozwiązaniami i techniką, pozwalającymi na maksymalną redukcję kosztów utrzymania. Zastosowane naturalne materiały: drewno i ceramika, kamień, dopełniają ekologicznego charakteru obiektu. Zlokalizowany w na ciasnej dzziałce budynek otwiera się do swego wnętrza, gdzie skupia się aktywność jego mieszkańców.

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.