Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW – Konior Studio

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej:
1) Na adaptację i rozbudowę istniejącego budynku o przeznaczeniu biurowym z niezbędnym zapleczem technicznym i garażem podziemnym
2) Budowę nowego budynku serwerowni z zapleczem technicznym oraz laboratorium sprzętowym dla interdyscyplinarnego centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt konkursowy: Konior Studio
Data:
Marzec 2013
Lokalizacja:
Warszawa
Zespół autorski: Tomasz Konior, Dominik Koroś, Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Mariusz Wronowski


 

 

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Projekt Konior Studio

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Konkurs

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW 

 

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW


Opis rozwiązań projektowych

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytety Warszawskiego

Najważniejsze aspekty, wyrażone w regulaminie konkursu:

1.  Kontekst urbanistyczny
2.  Estetyka
3.  Funkcjonalność
4.  Optymalne rozwiazania

Spełnienie wskazanych wymagań stało się podstawowym celem pracy konkursowej.

BUDYNEK BIUROWY

ad.1.  Ukształtowanie rozbudowy istniejącego obiektu we właściwej relacji do zabudowy sąsiedniej

Punktem wyjścia dla poszukiwania koncepcji stał się kontekst urbanistyczny dzielnicy: Stary Mokotów – Wierzbno. Tam znajduje się wskazana lokalizacja. Zabudowa willowa stanowi o charakterze tego miejsca. Wewnątrz kwartału, pomiędzy ul. Tyniecką i Lenartowicza usytuowany jest budynek przeznaczony do adaptacji pod wskazaną funkcję. Jego skala wyraźnie dominuje w otoczeniu. Przedpolem od strony ul. Tynieckiej jest zielony, ogrodzony skwer i cenny starodrzew. Projektem staramy się zredukować dysproporcje istniejącego gmachu względem otoczenia i nawiązać relacje przestrzenne z atrakcyjną krajobrazowo zielenią.

Nowa zabudowa została ukształtowana wzdłuż trzech boków projektowanego, wejściowego dziedzińca. Pierzeję wschodnią stanowi zieleń wysoka wzdłuż ul. Tynieckiej. Na osi budynku adaptowanego ukształtowano oś wejścia głównego do rozbudowanego gmachu. Centralnym punktem założenia stał się monumentalny, dorodny świerk. Zachowanie i wyeksponowanie istniejącego, cennego starodrzewia stało się priorytetem w ukształtowaniu terenu i dla rozwiązań architektonicznych.

W nowej zabudowie zaakcentowano bryły audytoriów i biblioteki. Stanowią one harmonijne przejście ze skali ogrodu i kameralnej zabudowy kwartału, przez charakterystyczny „krużganek” wokół dziedzińca do dominującej bryły adaptowanego gmachu. Powyższe aspekty oraz zachowanie istniejącego drzewostanu zadecydowały o umieszczeniu parkingu podziemnego  od str. zachodniej. Dostępny od strony ul. Lenartowicza, w połączeniu z konieczną drogą p-poż. i dostawami stanowi strefę obsługi komunikacyjnej projektowanego założenia.

ad 2. Atrakcyjna i nowoczesna forma architektoniczna

Pretekstem dla ukształtowania atrakcyjnej sekwencji części frontowej w powiązaniu przylegającym ogrodem było umieszczenie poza gabarytem istniejącego gmachu takich funkcji jak audytoria, biblioteka i strefa wejściowa z recepcją i bufetem.

Wszystkie wymienione funkcje otwierają się na dziedziniec wejściowy, który tworzy atrakcyjną przestrzeń na styku istniejącej i projektowanej architektury z otaczającym krajobrazem. Przeszklone elewacje od strony dziedzińca pozwalają wykorzystać walory przylegającej zieleni w części ogólnodostępnych wnętrz. Założenie przywołuje skojarzenia z kanonem klasycznych wzorców – zastosowany rytm podcienia, gra proporcji i brył wprowadza harmonijny porządek w architekturze założenia. Konsekwentna stylistyka, umiar w zastosowaniu form i trwałe materiały – wszystkie środki wyrazu mają tworzyć atmosferę przyjaznej i rozpoznawalnej przestrzeni.

Zewnętrzny charakter istniejącego budynku został zachowany. Dla zredukowania jego skali i poprawy proporcji zastosowano stonowaną, zbliżoną odcieniem do nowej części kolorystykę. Skorygowano strefę wejściową od strony parkingu. Wnętrza gmachu poddano gruntownej przebudowie – szczególnie w strefie niskiego i wysokiego parteru.

Zastosowane materiały podkreślają kompozycję założenia i czytelność przestrzennych powiązań.

Grafitowa cegła licowa jest budulcem, który tworzy bryły audytoriów i biblioteki. Zastosowano ją również jako materiał wykończeniowy w strefie otwartej holu adaptowanego gmachu.

Łącznikiem dla trzech brył i związanych z nimi funkcji jest podcień wejściowy.  Zastosowanym materiałem w tej strefie jest beton licowy.

Panoramiczne przeszklenia od strony wejściowego dziedzińca oraz świetliki dachowe na styku poszczególnych brył tworzą specyficzną atmosferę przenikania się wnętrza z zewnętrzem. Materiałem wykończeniowym wewnątrz budynku dla wykonania detali i wyposażenia jest drewno w kolorze orzecha. Całość tworzy przyjazną przestrzeń do nauki i pracy.

Ad 3. Logika i ekonomia układu funkcjonalnego

Czytelność w poruszaniu się po istniejącej i projektowanej przestrzeni jest kluczowym zagadnieniem dla całości założenia. Komfort i elastyczność wnętrza daje możliwości dostosowania aranżacji do zmieniających się potrzeb.

Istniejący budynek będzie zawierał większość wymaganego programu funkcjonalnego. Jednak część funkcji, szczególnie ogólnodostępnych wymagających większych powierzchni i wygodnego dostępu zrealizowano w nowej kubaturze. Powiązano je z reprezentacyjnym holem wejściowym. Budynek został połączony z nową, projektowaną częścią frontową poprzez otwarcia w istniejącej ścianie zewnętrznej, które dają korzystną elastyczność funkcjonalną i  tworzą interesującą sekwencję przenikania się przestrzeni. W budynku istniejącym na wyższych kondygnacjach znajdują się niezbędne pomieszczenia związane z pracą naukową, biura i część administracyjna.

Hol wejściowy tworzy otwartą przestrzeń dolnego parteru. Umieszczono w nim szereg ogólnodostępnych funkcji takich jak recepcję wraz z punktem informacyjnym, szatnie,  schody na poziom wysokiego parteru, windy i toalety. Przestrzeń otwarta może służyć różnorakim funkcjom, spotkań wystaw, prezentacji.

Na parterze w powiązaniu z holem zlokalizowano ogólnodostępny bufet, który poprzez panoramiczne, uchylne przeszklenia otwiera się na dziedziniec.

Biblioteka, zlokalizowana w południowej, frontowej części założenia, posiada korzystną, północną ekspozycję z oknami wychodzącymi na dziedziniec wejściowy. W letnie dni podcień od strony dziedzińca służy skupieniu i lekturze. Biblioteka posiada wysokość dwóch kondygnacji co pozwala na wprowadzenie antresoli z księgozbiorem.

Audytoria zostały zgrupowane wzdłuż północnej części holu. Zróżnicowanie układu widowni oraz zastosowanie rozsuwanych ścian daje możliwość elastycznej aranżacji pomieszczeń, dzieląc każde z nich na dwa mniejsze. Przy audytoriach umieszczono niezbędne zaplecze techniczne, audio i magazyn.

Zobacz: Wybrane projekty Konior Studio

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.